Logo DPmÚL

Tisková zpráva

07. 09. 2022
Inteligentní zastávky

Ústí nad Labem – Projekt inteligentních zastávek byl v rámci projektu IPRM mobilita realizován v druhé polovině roku 2015 statutárním městem Ústí nad Labem. Po ukončení zkušebního provozu byly inteligentní zastávky převedeny do správy Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s..

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. do systému „inteligentních zastávek“, zajišťuje přenos aktuálních dopravních informací o poloze vozidel MHD pro cestující veřejnost za použití elektronických informačních tabulí, které následně zobrazují přesné informace o příjezdu, odjezdu či zpoždění na lince či spoji on-line způsobem. Panely je vybaveno 16 označníků
na 6 nejvytíženějších zastávkách v centru města.

DPmÚL v březnu 2022 zjistil technické výpadky v systému inteligentních zastávek, o kterých bez zbytečného odkladu informoval majitele. Statutární město Ústí nad Labem celou problematiku řeší s dodavatelem. Systém inteligentních zastávek byl vyprojektován v rámci 3G sítí a s nasazením 5G sítí došlo ke ztrátě konektivity s řídícím centrem. Pro obnovu funkčnosti je tedy zapotřebí vyměnit modemové jednotky na technologii LTE a upravit software serveru. Dle sdělení statutárního města Ústí nad Labem jsou LTE modemy objednány a dodány by měly být na přelomu měsíců září a října 2022.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem i statutární město celá situace mrzí, ale již několik měsíců se snaží usilovně celou problematiku řešit. Bohužel vzhledem k celkové situaci na trhu náhradních dílů nelze požadované modemy dodat obratem.