Logo DPmÚL

Tisková zpráva

19. 08. 2020
Okružní křižovatka Předlice

Ústí nad Labem – na konci roku 2019 byla otevřena nová okružní křižovatka v Předlicích,
která je umístěna na křižovatce komunikací Majakovského, Tovární a Hrbovická.

Stavební práce na novém kruhovém objezdu byly zahájeny 24. dubna 2019. Po celou dobu stavby byla místo trolejbusů, které tuto oblast obsluhují, nasazena náhradní autobusová doprava. Stavební práce probíhaly podle schváleného harmogramu a pro dopravu byla stavba předána v nedělních dopoledních hodinách dne 1. 12. 2019. Standardní provoz trolejbusových linek číslo 57 a 62 byl zahájen 2. 12. 2019.

Pantografickou zkoušku pro účely dopravního podniku absolvoval trolejbus  evidenčního čísla 551 dne 27. 11. 2019 a pro schvalovací účely Drážního úřadu trolejbus evidenčního čísla 549 dne 29. 11. 2019. Na realizaci bylo použito více než 2,5 km nového trolejového drátu. Nové trakční trolejové vedení má dle technické zprávy tři dvojité elektrické výhybky.

Na výstavbě se podílely společnosti Strabag, Monzas, Elektroline, statutární město Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje a Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Okružní křižovatka pomohla ke zrychlení provozu v inkriminovaném místě, eliminaci dlouhých kolon, dopravních nehod a zpoždění linek městské hromadné dopravy. Všechny tyto aspekty se v současné době již nevyskytují.  Ve zmíněném místě se celkově zvýšila bezpečnost silničního provozu.

Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem tato okružní křižovatka pomůže především z dopravního hlediska. Vozidla městské hromadné dopravy ji mohou využívat jako obratiště v případě dopravních komplikací, tím že nabízí možnost průjezdu vozidel do všech směrů. Další možnou výhodou je úprava linkového vedení, kdy může zajistit dopravní obslužnost dvou lokalit jednou linkou.