Logo DPmÚL

Tisková zpráva

16. 12. 2021
SDP ČR se rozrůstá, přijalo do svých řad dopravce Comett Plus

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) zvýší počet svých řádných členů z 21 na 22, novým členem bude od 1. ledna 2022 společnost Comett Plus. Ta zajišťuje městskou dopravu na území Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí. Správní rada SDP ČR potvrdila přijetí nového člena na svém zasedání 8. prosince 2021.

„Společnost Comett Plus je se SDP ČR dlouhodobě spojena v roli ostatního člena, mohla se tedy účastnit vybraných jednání našich odborných skupin. Rozšíření základny řádných členů správní rada SDP ČR pečlivě zvažovala, podmínky jsou nastavené poměrně přísně. Ve výsledku jsme rádi, že se k nám připojil další významný dopravce. Náš společný hlas má ve veřejném prostoru větší sílu,“ řekl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Společnost Comett Plus byla založena už v roce 1993 a od roku 1998 převzala veškeré činnosti závodu ČSAD Tábor. Přímo pokračuje ve všech činnostech bývalého ČSAD a dále je rozvíjí. „Jsme moc rádi, že se můžeme začlenit do nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy. Těšíme se na sdílení zkušeností s dalšími dopravními podniky. Získané informace pro nás budou velmi cenné a věříme, že naopak i my budeme mít čím inspirovat ostatní,“ uvedl Milan Kolář, jednatel společnosti Comett Plus.

Kromě městské a linkové autobusové dopravy, zajišťuje Comett Plus i dopravu nákladní a provozuje cestovní kancelář. Obstarává i opravárenskou a servisní činnost a provozuje čerpací stanice. „Patříme mezi největší dopravce Jihočeského kraje. Jsme firma s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy a opravárenství, která své dobré jméno staví na solidnosti a osobním přístupu k zákazníkům,“ dodal Milan Kolář.

Do SDP ČR tak od 1. ledna 2022 bude patřit 22 dopravních podniků. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 308 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 1,5 miliardy cestujících. Provozují více než 6 000 vozidel, z nichž nadpoloviční většina je bezemisních.