Logo DPmÚL

Tisková zpráva

16. 06. 2021
Skončí konečně trestání dopravních podniků za ekologické chování prostřednictvím POZE?

Společným úsilím se Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a drážním dopravcům podařilo prosadit do aktuálně projednávané novely zákona o podporovaných zdrojích energie pozměňovací návrh, který by měl odstranit rozpor v aktuálním přístupu státu k provozování elektrických trakcí a jeho závazkem na snižování emisí oxidu uhličitého.

Současná podoba legislativy týkající se podporovaných zdrojů energie zatěžuje spotřebitele silové elektřiny poplatky z obnovitelných zdrojů energie (POZE). „Problémem je, že do skupiny těchto spotřebitelů spadají i provozovatelé vozidel na elektřinu. Pro dopravní podniky to znamená, že provoz ekologicky čistých vozů je de facto znevýhodňován oproti užívání autobusů se spalovacím motorem. Jestliže má stát na jedné straně zájem na snižování ekologické zátěže, v poslední době zejména produkce oxidu uhličitého, je finanční zatížení vozidel na elektřinu nelogické,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR

Sdružení dopravních podniků ČR připravilo společně s železničními dopravci pozměňovací návrh, který by osvobodil provozovatele vozidel na elektřinu od placení příspěvku na obnovitelné zdroje energie podobně, jako je tomu například v Německu. Předkladatelem návrhu je místopředseda Hospodářského výboru Martin Kolovratník, který pro něj získal v tomto garančním výboru doporučující stanovisko pro závěrečné třetí čtení. Výše uvedená změna má 100% podporu všech dopravních podniků v České republice.

Ačkoli byl tento pozměňovací návrh předem projednán s ministerstvem průmyslu a obchodu, MPO na poslední chvíli změnilo svůj názor a dalo k návrhu negativní stanovisko. Odůvodnilo je nedostatkem financí. „Veřejná doprava přináší ročně prostřednictvím poplatků POZE do státní pokladny zhruba 900 milionů Kč. Je však třeba si uvědomit, že dopravní podniky a České dráhy, kterých se projednávaná problematika týká, jsou financovány z veřejných rozpočtů. Jde tedy o platby z jedné kapsy státní kasy do druhé,“ vysvětluje Martin Chval, výkonný ředitel SDP ČR.

Návrh prošel v poslanecké sněmovně již druhým čtením a předpokládá se jeho projednávání ve 3. čtení na aktuální schůzi poslanecké sněmovny. “Pevně věříme, že u poslanců zvítězí zdravý rozum a podpoří provoz ekologicky čistých vozidel ve veřejné dopravě, ať už se jedná o tramvaje nebo vlaky,“ doufá Tomáš Pelikán.

V souhrnu za všechny dopravní podniky tvoří dopravní výkon elektrických trakcí více než polovinu vozových kilometrů. Některá města v České republice jsou na tom ještě lépe a patří mezi nejekologičtější městské dopravní systémy v Evropě. Například v Plzni dvě třetiny dopravních výkonů zajišťují tramvaje a trolejbusy, které nezatěžují životní prostředí města škodlivinami.

Pokud se podíváme na to, jaký druh dopravy přepraví nejvíce cestujících, je význam elektrické trakce ještě zásadnější – v místových kilometrech je dnes téměř 70 % výkonů prováděno v elektrické trakci. Pro další rozvoj elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů mají navíc dopravci zpracovány další koncepční materiály.


Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra.