Logo DPmÚL

Tisková zpráva

19. 02. 2018
DPmÚL a.s. se zapojí i do 20. výzvy a v průběhu let 2018, 2019 a 2020 pořídí celkem 14 autobusů, 1 minibus s pohonem na CNG a 9 trolejbusů s bateriovým pohonem

V průběhu let 2018, 2019 a 2020 plánuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pořídit nové autobusy, minibus a trolejbusy, a to v rámci projektu Obnova a rozšíření vozového parku DPMUL v rámci 14. výzvy Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob II. a projektu Obnova a rozšíření vozového parku DPMUL II. v rámci 20. výzvy Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob III. z integrovaného regionálního operačního programu se specifickým cílem 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy z fondů Evropské unie.

Cílem projektů je posílit přepravní výkony veřejné dopravy a snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy. Všechna vozidla jsou koncipována tak, aby učinila veřejnou dopravu snáze dostupnou a atraktivnější. Aby byla přístupná všem, budou zohledněny i specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Cílovou skupinou projektů jsou nejen obyvatelé Ústí nad Labem a blízkých obcí, kteří využívají veřejnou dopravu zajišťovanou Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. pravidelně, ale i návštěvníci kraje, cizinci, aj.

,,Dodáno bude celkem 14 nízkopodlažních bezbariérových autobusů a 1 minibus s pohonem na CNG, splňující EURO 6 a 9 parciálních trolejbusů s bateriovým pohonem. Tato vozidla budou nasazena především na linkách MHD a trolejbusy s pomocným pohonem pak zejména pomohou obsloužit městský obvod Střekov při plánované celkové rekonstrukci mostu Dr. E. Beneše,“ uvedl Roman Pospíšil, pověřený funkcí náměstka výkonného ředitele pro dopravu.

,,Obnova vozového parku nám navíc umožní zajistit více spojů nízkopodlažními vozy, které umožňují snadné nastupování a vystupování a splňují všechny současné požadavky na příjemné cestování veřejnou dopravou. Další navýšení počtu nízkopodlažních vozů v ulicích města ocení nejen maminky s kočárky, ale i senioři a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Průběžná obnova vozového parku je pro nás velice důležitá a potřebná. Zvýšení komfortu pro cestující přinese i celovozová klimatizace,“ uvedl Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti.

Celkové výdaje projektů jsou plánovány ve výši 241 400 tis. Kč bez DPH, přičemž výše příspěvku Evropské unie je očekávána ve výši 204 778 tis. Kč. Projekty jsou dalšími z řady rozvojových projektů realizovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. zaměřených na zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy jako alternativy k dopravě individuální a na odstraňování bariér mezi cestujícími a veřejnou dopravou.