Logo DPmÚL

Tisková zpráva

02. 06. 2020
Změny v MHD od 1. července 2020

Ústí nad Labem – na jednání rady města dne 1. června 2020 byly schváleny změny v MHD s účinností od 1. července 2020.

Základním předpokladem ke změnám v organizaci MHD byla výstavba a dokončení okružní křižovatky Nové Předlice, na které se DPmÚL a statutární město Ústí nad Labem také finančně podílely. Po té probíhalo mnoho jednání, kterých se účastnili starostky a starostové městských obvodů města Ústí nad Labem, zástupci odboru dopravy a majetku statutárního města Ústí nad Labem a vedení DPmÚL. Po základním návrhu od DPmÚL vznikla finální verze změn, ve které byly zohledněny veškeré připomínky a podněty z jednotlivých městských obvodů.

V rámci změn budou realizovány dvě zásadní úpravy linek MHD. Na základě dlouhodobého požadavku ÚMO Neštěmice dochází k přesměrování linky číslo 57 z Mojžíře na Klíši. Další významnou změnou je zrušení linky číslo 52, nahrazenou novou linkou číslo 61, která pojede z konečné Severní Terasa ke Globusu.

Dále dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti (více linkospojů) v oblasti ulice Za Válcovnou a Předlice Kolonie linkou číslo 27. Tato linka bude ještě nově obsluhovat zastávku Kaufland na Klíši.

Od 1. září 2020 ještě DPmÚL plánuje prodloužení vybraných spojů linky číslo 5 na sídliště Pod Vyhlídkou a tím zajistí, na základě požadavku ÚMO Neštěmice, přímé spojení ke zdravotnickému zařízení Masarykovy nemocnice.

Co se pro cestující změní od 1. července 2020?

Na autobusových linkách:

Linka č. 27 – dojde ke změně trasy linky, nově bude obsluhovat zastávku Kaufland na Klíši

Linky číslo 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 41, 42 zůstávají beze změny.

Na trolejbusových linkách:

Linka č. 52 – bude zcela zrušena a nově nahrazena linkou č. 61

Linka č. 53 – prodloužena ze zastávky Mírová až na konečnou Severní Terasa

Linka č. 55 – zkrácena na zastávku Mírová (dříve jezdila na konečnou Severní Terasa)

Linka č. 57 – nově pojede z Mojžíře přes Mírové náměstí na Klíši

Linka č. 59 – v odpoledních hodinách dojde ke zkrácení linky z Klíše pouze na Mírové náměstí

Linka č. 61 – nová linka, která bude zajišťovat dopravu v úseku Severní Terasa – Malátova – Mírové náměstí – Globus – Staré Předlice. Každý druhý spoj bude zajišťovat obsluhu ze Severní Terasy ke Globusu. Ostatní spoje budou končit u Divadla s možným přestupem na linku č. 62 ke Globusu.

Linka č. 62 - každý druhý spoj bude zajišťovat přímé spojení ze zastávky Karla IV. ke Globusu. Ostatní spoje budou končit u Divadla s možným přestupem na linku 61 ke Globusu.

Linky číslo 43, 46, 51, 54, 56, 58, 60 zůstávají beze změny.

Na co se mohou cestující těšit od 1. září 2020?

Linka č. 5 – prodloužení vybraných spojů na konečnou zastávku Pod Vyhlídkou, bližší informace budou zveřejněny v průběhu srpna