Logo DPmÚL

Tisková zpráva

15. 10. 2020
Rekonstrukce trakčního trolejového vedení

Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem v květnu 2020 rekonstruoval trakční trolejové vedení na křižovatce ulic Drážďanská, Podmokelská a Na Sklípku v Krásném Březně.

Ve dnech 8. až 10. května 2020 Dopravní podnik města Ústí nad Labem ve spolupráci s firmou Elektroline a.s. provedl velkou opravu trakčního trolejového vedení výměnou trolejového drátu, nosné sítě, izolátorů, obloukových svorek a opotřebených armatur.

Určitě stojí za zmínku, které hlavní úkony musely být provedeny v rámci celé této akce. Kompletní výměna výhybky, posun výhybky o cca 30 metrů blíže ke křižovatce, kompletní výměna sjížděcí výhybky, kompletní výměna křížení, nový trolejový drát, nová převěsná lana, geometrie oblouků.

Rekonstrukce trakčního trolejového vedení byla náročná, proto zejména že práce probíhaly za plného provozu. ,,Dle odborného hlediska proběhla rekonstrukce dle představ. Průjezdy přes armatury jsou tiché, hladké, bez známek odskoku botky či jiných zbytečných pohybů“, uvedl Libor Turek, výkonný ředitel společnosti.

Přínosem celé akce bylo zlepšení geometrie, odstranění nedostatků, zrychlení a zklidnění provozu a zároveň modernizace armatur výhybek a křížení na současnou úroveň vývoje trakčního trolejového vedení.