Logo DPmÚL

Tisková zpráva

12. 09. 2022
Drahé energie můžou způsobit kolaps městské hromadné dopravy

Prognózy dopravních podniků pro příští rok podle očekávání nevypadají vůbec optimisticky. Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) spočítalo, že odhadované náklady budou v roce 2023 minimálně o 5 miliard korun vyšší než v roce 2021. Některým dopravním podnikům, ale i městům a obcím, se nedaří pro příští rok najít dodavatele elektřiny nebo plynu. Situace
tak pro ně může být bezvýchodná a hrozí i kolaps některých provozů.

„Od vlády jsme se zatím bohužel nedozvěděli, jaké kroky podnikne, aby pomohla městům a obcím, což jsou zřizovatelé dopravních podniků, s vyřešením energetické krize. Z našich statistik vyplývá, že pro normální provoz budou v příštím roce dopravní podniky potřebovat minimálně o 5 miliard korun navíc oproti roku 2021. Za těchto podmínek nebudou moci některá města poskytnout veřejnou dopravu ve stávajícím rozsahu,“ upozorňuje předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Ceny elektřiny a plynu jsou aktuálně až na desetinásobku oproti cenám, za které dopravní podniky energie odebíraly dosud. Pokud musí dopravní podnik uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, je to pro jeho rozpočet tak extrémní položka, kterou není možné bez zásadních úsporných opatření vykrýt. „V této záležitosti komunikujeme s představiteli Svazu měst a obcí, který ale také na informace od vlády ohledně podpory marně čeká,“ dodává Tomáš Pelikán.

„Mnohá města v minulosti vynaložila velké finanční prostředky na modernizaci vozového parku či pořídila nové inovativní a k přírodě a životnímu prostředí šetrné dopravní prostředky,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje, „nyní nevíme, zda nám v našich rozpočtech zbude dostatek prostředků na jejich provozování a údržbu.“

 

srovnání s rozpočty všech DP celkem

2021

2022

2023

náklady na energie celkem

2 816 005 Kč

5 005 400 Kč

7 820 149 Kč

podíl energií na celkovém rozpočtu

9 %

15 %

20 %

 

·         13 dopravních podniků provozuje autobusy na CNG (stlačený zemní plyn)

·         7 dopravních podniků provozuje tramvajovou dopravu

·         13 dopravních podniků provozuje trolejbusovou dopravu

 

Kontakt pro média:

Linda Hailichová

tisková mluvčí SDP ČR

media@sdp-cr.cz

603 881 018

www.sdp-cr.cz

 

 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 21 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 308 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 1,5 miliardy cestujících. Provozují 2 969 autobusů, 1 647 tramvají, 747 trolejbusů a 730 vozidel metra.