Logo DPmÚL

Tisková zpráva

26. 08. 2020
Zkvalitňování poskytovaných služeb pro zákazníky čerpací stanice PHM

Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. od 25. 2. 2020 zkvalitnil pro zákazníky čerpací stanice PHM poskytované služby, a to NOVÝM VÝDEJNÍM ZÁSOBNÍKEM PROVOZNÍ KAPALINY AdBlue®. Jedná se o moderní systém s oboustranným výdejem této kapaliny. Podnětem pro dodání tohoto nového systému bylo zrychlení odbavení vozidel při tankování PHM a provozních kapalin.

Dalším přínosem celého systému je oboustranný výdej, čímž Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. reagoval na požadavky svých zákazníků, jejichž vozy se liší stranovým umístěním nádrží na tuto provozní kapalinu. Díky tomuto řešení se nemusí zákazníci v prostoru čerpací stanice PHM otáčet a provádět složité manévry.

Samozřejmostí celého systému tohoto výdejního zásobníku je i plnohodnotný TANKOMAT®,
díky kterému je spuštění výdeje plně automatizováno, zákazníkovi jsou tak poskytnuta elektronická data (údaje o tankujícím vozidle, množství čerpání v litrech a celková cena za provedené tankování) pro evidenci čerpání této provozní kapaliny na čerpací stanici.

Celý systém byl dodán v součinnosti se společností GreenChem CZ, a.s., jež je také dodavatelem této provozní kapaliny.

Provozní kapalina AdBlue® - močovina AUS 32 je v Evropě a zemích přejímajících evropské emisní limity používaný obchodní název kapalného aditiva, využívaného technologií selektivní katalytické redukce, která se užívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších.