Logo DPmÚL

Tisková zpráva

01. 11. 2013
Dopravní podnik šetří nákupem silové elektřiny na energetické burze.

Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem od roku 2013 sleduje cenu silové elektřiny na energetické burze za účelem co největšího snížení nákladů za silovou elektřinu. Že se jedná o správně zvolenou strategii nákupu, dokazuje odhadovaná roční úspora převyšující 5,5 mil. Kč za rok 2014.

„V předešlých letech byla dodávána trakční energie prostřednictvím dlouhodobé smlouvy, kdy cena byla 1480 Kč/MWh. V letošním roce jsme poprvé provedli nákup trakční energie na energetické burze, prostřednictvím burzovního dohodce se nám podařilo získat cenu 999 Kč/MWh. Při naší roční spotřebě 12,2 mil. kWh se tak jedná o roční úsporu ve výši cca 5,5 mil Kč. Toto je podle mého názoru jedna z cest k výraznému zlepšení hospodářského výsledku DPmUL“ uvedl předseda představenstva společnosti Jakub Zavoral.

Díky rozsáhlé trolejbusové síti je silová elektřina strategickou komoditou, kdy se podařilo díky velkému objemu nákupu získat opravdu dobrou cenu, a to i v porovnání s podobně velkými dopravními podniky. Zajímavostí je, že vítězem burzovního obchodu se stala stejná společnost, která dodávala do dnešní doby energii DPmUL.

Do budoucna by DPmUL rád nakoupil i ostatní komodity prostřednictvím burzy, ale ve vazbě na nižší odebírané množství například plynu je nutné najít strategické partnery pro společnou soutěž.

„Na burze jsme nakoupili silovou elektřinu pod hranicí 1 000,- Kč za 1 MWh, v příštím roce bychom tak rádi získali ještě lepší cenu, a to nákupem silové elektřiny ve vhodnějším období. Efekt takovýchto nákupů je velmi markantní. V příštím roce tak za silovou elektřinu zaplatíme cca 11,7 milionů korun oproti 17,3 milionům, které zaplatíme v roce 2013,“ vyzdvihl tento strategický postup předseda představenstva společnosti Jakub Zavoral.