Logo DPmÚL

Tisková zpráva

16. 05. 2017
S preventisty se můžete setkat i v ústecké MHD. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zavedl nový způsob kontroly cestujících.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zavedl nový způsob kontroly cestujících. V případě, že cestující nemá jízdní doklad, není mu umožněn nástup do vozidla. 

„Nově se můžeme setkat s tzv. preventisty, kteří kontrolují cestující ještě před vstupem do vozidla. Tito speciálně proškolení přepravní kontroloři jsou na předem určených zastávkách ještě před příjezdem vozidla. Když se trolejbus nebo autobus blíží k zastávce, představí se a vyzvou cestující, ať si připraví své jízdní doklady. Cestujícím, kteří nemají jízdenku, pak není umožněn nástup do vozidla. Prioritou je především snížení počtu cestujících bez platného jízdního dokladu, ale i vyšší přínos do tržeb z jízdného. Jedná se o jedno opatření z mnoha, které jsme od nového roku zavedli,“ popisuje způsob kontroly Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 

Vyškolení přepravní kontroloři mají na sobě oranžovou reflexní vestu s nápisem Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a při kontrole se prokazují odznakem přepravní kontroly. Pro zajištění jejich bezpečnosti jsou s nimi na zastávce také strážníci Městské policie Ústí nad Labem. Kontroloři jsou na vytypované zastávky posíláni v předepsaném rozvrhu. Namátková kontrola na určené zastávce probíhá v časovém horizontu 1 – 2 hodiny, dle situace, pak se preventisté přesouvají na další zastávky. Výběr zastávek pro kontrolu není jen na problematických linkách a oblastech, kde je výskyt cestujících bez platného jízdního dokladu jeden z největších, ale i v místech, kde je vyšší kumulace cestujících na zastávkách. 

„Při první takovéto kontrole byl odliv cestujících ze zastávky Mojžíř sídliště markantní, ovšem za pár minut se vrátili s nově pořízenou jízdenkou a byl jim umožněn nástup do vozidla. Někteří cestující také na zastávce čekají, ale když vidí, že přepravní kontrola na zastávce zůstává i po odjetí několika spojů, pošlou si sms jízdenku nebo si zajdou koupit jízdenku a pak se na zastávku vrátí a nastoupí do vozidla. Evidujeme i zvýšený počet prodaných jízdenek přímo u řidiče. Když se na zastávce objevíme opakovaně, cestující už tuší, co bude následovat a přijdou s platnou jízdenkou. Vidíme tak určitý pokrok v naší práci. Hlavně cestující, kteří si pravidelně kupují časové kupóny, tuto činnost pozitivně vnímají. Škoda jen, že není možnost dělat tyto kontroly častěji a s větším počtem pracovníků. Personálně, organizačně a finančně je to velmi náročné. Kontrola je totiž jen na jednom místě a neobsáhne tolik linek jako mobilní přepravní kontrola. Z těchto důvodů budeme jednat se starosty Městských obvodů, zda by tuto činnost nemohli převzít preventisté, kteří by pracovali pro Městské obvody a na které by mohly být čerpány finanční prostředky z Úřadu práce. Další posun lze očekávat v instalaci nového elektronického odbavovacího systému, který umožní zejména řidičům MHD zlepšit kontrolu platnosti jízdních dokladů. Ještě bych chtěl touto cestou pochválit řidiče vozidel za výbornou spolupráci,“ dodává Milan Hrudka, vedoucí přepravní kontroly. 

Český národ je vychytralý, a proto musí být kontrola dvojího druhu „Cestující nám často ukáže před vstupem do vozidla nově koupenou jízdenku, ale při samotném nastupování si ji vymění za již použitou a označí si v označovači jízdenek tuto použitou jízdenku, která je ovšem neplatná. Při takto prováděných kontrolách jsme byli nuceni změnit strategii a je nutné, aby byla další osoba přítomna právě u označovače jízdenek a sledovala cestujícího, jak si označuje jízdenku. Nedochází pak k opakovanému značení jedné a téže neplatné jízdenky. Cestující si neuvědomují, že jízdenka není časový kupón a lze ji označit pouze jednou, v případě, že ji označí vícekrát, stává se neplatnou,“ vysvětluje jeden z přepravních kontrolorů.