Logo DPmÚL

Strážníci a přepravní kontroloři měli plné ruce práce

08. 02. 2012
Ve dnech 23. 1. až 31. 1. 2012 proběhla na linkách číslo 60 a 62 společná akce Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a ústecké Městské policie.

Akce byla zaměřena především na cestující, kteří svým přístupem, chováním a leckdy i zápachem, znepříjemňují cestování v dopravních prostředcích nebo jsou cestujícím jinak na obtíž a využívají služeb Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. bez zaplacení jízdného.

Smíšené týmy přepravních kontrolorů a strážníků kontrolovaly přepravní ukázněnost cestujících v odpoledních a večerních hodinách pracovních dnů. Všem cestujícím, u kterých bylo zjištěno, že cestují bez platného jízdního dokladu, byla uložena přirážka. Navíc ti, co neuhradili přirážku na místě v hotovosti, bez platného jízdního dokladu cestovali opakovaně, nebo byli ostatním spolucestujícím na obtíž, byli po uložení přirážky vyloučeni z přepravy.

Během sedmi dnů bylo zkontrolováno 107 spojů, ve kterých cestovalo  2201 cestujících. Z toho 243 cestujícím byla uložena přirážka, 99 cestujících muselo se zápisem o kontrole v kapse absolvovat zbytek cesty jiným způsobem, než MHD. 

Mezi platícími cestujícími měla akce kladný ohlas. S negativní reakcí se přepravní kontroloři a strážníci Městské policie nesetkali. Díky součinnosti strážníků MP bylo zaznamenáno mizivé procento verbálních napadání přepravních kontrolorů.

Akce byla srozumitelným signálem pro cestující, kteří nechtějí dodržovat pravidla, že nejsou v ústecké MHD vítáni.

V tuto chvíli již jednají zástupci Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. se zástupci ústecké Městské policie o další spolupráci v této oblasti, aby ukázali slušným cestujícím, že jejich bezpečí a komfort jejich cestování je pro dopravní podnik jednoznačnou prioritou.