Logo DPmÚL

Soutěž o vstupenky

30. 09. 2015
Na domácí utkání ústeckých hokejistů vás doveze Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Na všechny domácí zápasy HC Slovan vás dovezeme a ještě máme pro vás na každý domácí zápas 5 volných vstupenek.

Vážení přátelé, příznivci MHD a HC Slovanu Ústí nad Labem,

již od 1. října máte možnost hledat na Facebooku Dopravního podniku každý čtvrtek otázku z oblasti MHD a hokeje, kdy každý, kdo chce vyhrát volnou vstupenku na domácí zápas HC Slovan Ústí nad Labem, udělá jednoduchou věc. Odešle odpověď (o které je přesvědčen, že je správná), na adresu  a pak jen bude doufat, že právě on byl jeden z pěti nejrychlejších, a že právě on má možnost získat volnou vstupenku na následující domácí zápas HC Slovanu Ústí nad Labem. Na odeslání odpovědi máte týden, pak bude zveřejněna otázka další.

Tak se neváhejte zapojitJ


Pravidla soutěže „Na všechny domácí zápasy HC Slovan vás dovezeme a ještě máme pro vás volné vstupenky“:

1) Pořadatelem a organizátorem této soutěže je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem.

2) Termín konání soutěže je 1. 10. 2015 – ukončení sezóny HC Slovan

3) Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby.

4) Ze soutěže nejsou vyloučeny zaměstnanci organizátora.

5) Soutěžíme vždy o 5 cen, cenu tvoří jedna volná vstupenka na domácí zápas HC Slovan Ústí nad Labem.

6) Podmínkou soutěže je správné zodpovězení soutěžní otázky na dané období a její odeslání na a dále sdělení jména a příjmení v odesílaném mailu.

7) Každý čtvrtek v soutěžním období bude na Facebook Dopravního podniku vložena soutěžní otázka/y a zároveň zde soutěžící najde správnou odpověď z minulého kola. Prvních pět nejrychlejších odpovědi získají zpětně z adresy výherní kód, kterým se prokáží při výběru výhry.

8) Výhru si soutěžící převezme v prostorách Informačního centra Dopravního podniku města Ústí nad Labem v ulici Revoluční 26. Podmínkou je prokázání se soutěžním kódem. Odběr výhry je možno realizovat po dobu 7 dní od zveřejnění soutěžní otázky, poté výhra připadne na další soutěžní kolo.

9) Výherci budou prvních pět soutěžících, kteří jako první zašlou správnou odpověď, rychlost vyhrává, rozhodující je čas a datum zaznamenaný v příchozím mailu.

10) Účastí v soutěži každý účastník:

a) dává pořadateli a partnerům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č.480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži. Též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích a na webové stránce pořadatele.

Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat.

11) Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti na www.dpmul.cz.