Logo DPmÚL

Slavnostní křest autobusů

19. 05. 2015
Vážení cestující, milí přátelé, dovolujeme si vás pozvat na první slavnostní křest našich nových autobusů IVECO URBANWAY pořízených v rámci projektu OPŽP z dotace Evropské Unie, který se bude konat v prostorách u plnící stanice CNG – vozovna Předlice a to ve čtvrtek 28.5.2015 od 15hodin.

Pozvánka na slavností křest autobusů IVECO URBANWAY pořízených v rámci Operačního programu životního prostředí a představení nové plnicí stanice CNG Dopravního podniku Ústí nad Labem

Vážení cestující, milí přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na první slavnostní křest našich nových autobusů IVECO URBANWAY  pořízených v rámci projektu OPŽP z dotace Evropské Unie a představení nové plnicí stanice CNG, který se bude konat právě v prostorách u plnící stanice CNG – vozovna Předlice a to ve čtvrtek 28.5.2015 od 15hodin.

Těšit se můžete i tentokrát na významné sportovní osobnosti a kluby z Ústí nad Labem, jimiž jsou: Jaroslav Dědek, mistr Evropy ve střelbě, Jan Černohorský, mnohonásobný mistr republiky ve vodním pólu, Lenka Kulovaná, úspěšná krasobruslařka, olympionička, mistryně republiky, za Městský plavecký klub přijde pan Roman Eckert, hlavní trenér, nastupující úspěšnou generaci zaštítí Nikola Vápeníková, mistryně republiky v judo, a v neposlední řadě pokřtí svůj vůz členky klubu Aerobic Domu dětí a mládeže.


Foto: P. Šašek

Proběhne oficiální představení plnící stanici CNG, která byla uvedena do provozu před několika dny. Plnící stanice bude sloužit i široké veřejnosti z Ústí nad Labem.

Nové autobusy budou pokřtěny pod dohledem vedení společnosti Dopravní podnik Ústí nad Labem a.s.. Mezi pozvanými hosty budou představitelé města Ústí nad Labem a významné osobnosti jako je uznávaný fotograf Petr Berounský, stávající i budoucí patroni, pozvánku přijal také PaeDr. Jan Eichler, ředitel Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem.


Těšíme se na setkání s vámi.


Váš tým Dopravního podniku Ústí nad Labem a.s.