Logo DPmÚL

Řidiči MHD v Ústí nad Labem prochází pravidelnými kontrolami

10. 03. 2017
Dopravní podnik provádí pravidelné kontroly svých řidičů, zaměřené především na přítomnost alkoholu a povinné výbavy řidiče
„Všichni naši řidiči MHD v Ústí nad Labem jsou každý den, při ranním nástupu do služby, kontrolováni na přítomnost alkoholu. Tuto kontrolu provádíme vždy, jak u řidičů trolejbusů ve Všebořicích, tak u řidičů autobusů v Předlicích, kde jsou vozovny a odkud řidiči vyjíždějí na linky MHD. Kontrolou prochází i řidič, který nastupuje z nějakého důvodu do služby opožděně. Nemělo by tedy dojít k situaci, že bychom měli řidiče za volantem dopravního prostředku pod vlivem alkoholu,“ popisuje Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Dopravní podnik přistupuje ke kontrolám dlouhodobě a zodpovědně, uvědomuje si možné následky, a proto také kontroluje řidiče namátkově i v odpoledních hodinách a vždy při mimořádných událostech, jako jsou například dopravní nehody.

„V průběhu měsíců ledna a února 2017 jsme navíc ještě provedli mimořádné kontroly zaměřené na přítomnost návykových látek, pomocí speciálních přístrojů k tomu určených. V rámci kontrolní činnosti bylo také od řidičů požadováno předložení řidičského oprávnění, oprávnění k řízení drážních vozidel (řidič trolejbusu), stanoveného počtu jízdenek pro doplňkový prodej, předepsaných ochranných pomůcek (ochranné brýle) a vybavení (kladívko a klička-čtyřhran). Při mimořádných akcích nebyla u žádného z kontrolovaných řidičů MHD zjištěna přítomnost alkoholu, jiné návykové látky a ostatní kontrolované věci byly rovněž v pořádku.“ potvrzuje Ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele pro dopravu.