Logo DPmÚL

Repase svítidel na Mariánském mostě

11. 08. 2022
Na začátku srpna došlo ve velkém počtu k demontáži stávajících svítidel na Mariánském mostě z důvodu požadavku Statutárního města Ústí nad Labem na tzv. výměnu světelných výbojkových/halogenových zdrojů na LED zdroje.

Svítidla budou zhotovitelem zpět namontována postupně dle harmonogramu výroby. Předpokládaný termín zpětných montáží bude probíhat v průběhu měsíce 8/2022. Po nainstalování všech repasovaných svítidel dojde k další demontáži zbylých svítidel a následné montáži do poloviny měsíce 9/2022.

Pro představu bylo demontováno celkem 169 svítidel.

Prosím všechny o trpělivost, než celá akce skončí. Stavba je velmi organizačně náročná, kde se nesmí stát žádná chyba, protože by byla prakticky nevratná.

Byla demontována všechna svítidla slavnostního osvětlení, která nesvítí trvale a nemají vliv na bezpečnost provozu a chodců. Kdežto u svítidel veřejného osvětlení, které trvale svítí na pozemní komunikace mostu, bylo demontováno pouze každé druhé svítidlo z obou směrů jízdních pruhů proto, aby při nočním provozu nedošlo k úplnému zhasnutí. U dodavatele je výroba repasovaných zdrojů pro veřejného osvětlení upřednostněna.