Logo DPmÚL

Projekt Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem

20. 12. 2022
Aktuální stav projektu vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem:

  • čekali jsme na vypsání dotačního titulu z Operačního programu Spravedlivá transformace;
  • podmínky byly vypsány až v listopadu 2022;
  • aktuálně zpracováváme požadovanou agendu;
  • provádí se měření hodnot CO2 v souladu s „výrobou“ vodíku – Spolchemie a.s.;
  • zpracováváme studii proveditelnosti a veškerou potřebnou legislativu;
  • předpoklad podání žádosti je květen–červen 2023.