Logo DPmÚL

Přepravní kontrolorky v MHD zachránily život cestujícímu

07. 03. 2017
„Pamatuji si jen, jak jsem nastoupil do autobusu a sedl si. Pak přistoupila nějaká paní a víc už nevím, vzbudil jsem se v nemocnici."
Přepravní kontrola Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. odhaluje cestující bez platného jízdního dokladu, informuje o aktuálním stavu v MHD při mimořádných událostech a snaží se působit i preventivně. 

„Zaměstnanci provádějící přepravní kontrolu musí být velmi psychicky odolní a fyzicky zdatní. Dost často se dostávají do situací, které nejsou zrovna příjemné. Jejich hlavním úkolem je, aby dbali na dodržování tarifních a smluvních přepravních podmínek. V některých případech se stávají i terčem verbálních napadání, které překračují rámec pravidel slušného chování. Jenže v kritických situacích, které mohou nastat ve vozidlech MHD nebo v zastávkách, jsou to právě oni, kteří se v pravou chvíli dokáží správně rozhodnout,“ popisuje výkonný ředitel společnosti, Ing. Libor Turek Ph.D. 

Na konci roku 2016 zachránily dvě revizorky svým včasným zásahem život cestujícímu. Pan Štefan Dzurko, který se ten den necítil příliš dobře, se i přes své zdravotní potíže dostavil do svého zaměstnání v Předlicích. Okolo 11. hodiny se mu tak přitížilo, že se dohodl se zaměstnavatelem na návštěvě lékaře. Nastoupil na zastávce Sigma do linky číslo 2 a jel k lékaři. V tomto spoji naše zaměstnankyně právě vykonávaly přepravní kontrolu.

Přepravní kontrolorka vyzvala pana Dzurka, aby předložil jízdní doklad. Cestující ses nadmíru potil a jeho chování již signalizovalo zdravotní problém. Pan Dzurko předložil propustku od zaměstnavatele k lékaři a začal mít nepřítomný pohled a upadat do mdlob. Přestal odpovídat na otázky a byl apatický. 

„Pamatuji si jen, jak jsem ještě nastoupil do autobusu a sedl si ihned na sedadlo. Pak ke mně přistoupila nějaká paní a víc už nevím, vzbudil jsem se až v nemocnici. Trpím epilepsií a jsem rád, že mě paní nepovažovala za opilce a nenechala mě vysadit někde na zastávce,“ děkuje pan Štefan Dzurko. 

Přepravní kontrolorky ihned zavolaly záchrannou službu. S cestujícím nebylo možné manipulovat. Duchapřítomnost, znalost zastávek a rychlá domluva s RZS vedly k tomu, že záchranka čekala rovnou v zastávce Bělehradská, kam zrovna autobus mířil. Po předání pana Dzurka záchranářům bylo konstatováno, že jejich pohotové jednání zachránilo pacientovi život. 

„Takovýchto situací máme několik za rok. Často také volají záchranku nám, protože jsme napadeni. Ovšem pomoci někomu, když má zdravotní potíže, beru jako samozřejmost, patří to k mému povolání,“ dodává paní H, jedna z přepravních kontrolorek. 

Vedení společnosti děkuje oběma zaměstnankyním za rychlé a pohotové jednání, které vedlo k záchraně lidského života. 

Zprávu nebylo možné poskytnout dříve, z důvodu léčení zachráněného pacienta a nemoci přepravní kontrolorky v roce 2017.