Logo DPmÚL

Pracovní příležitosti

15. 05. 2019
Administrativní pracovník

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

 

Datum předpokládaného nástupu: červen 2019

 

Požadujeme:

·       střední odborné vzdělání

·       ověřená praxe při práci s lidskými zdroji (nejméně 3 roky v posledních 5 letech)

·       dobrá znalost občanského soudního řádu, občanského zákoníku, občanskoprávního řízení

·       výborná znalost práce na PC (Word, Excel)

·       praktické zkušenosti při komunikaci se soudy a jednání u soudu, práce se soudními a exekučními spisy

·       praktické zkušenosti s uplatněním zákona o úpadku (podávání přihlášek, jednání s insolvenč. správci)

·       dobrá orientace na stránkách www.justice.cz

·       ovládání klávesnice všemi deseti prsty -  výhodou + bezchybné psaní

·       orientační znalost provozu MHD, tarifu DÚK a smluvních přepravních DPmUL .a.s.

·       spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, práce v kolektivu

·       negativní výpis pohledávek z přepravy

·       znalost problematiky ochrany osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/200Sb a Nařízení EU 2016/679 (GDPR)

 

Předmět činnosti:

·       administrativní práce související s přepravní kontrolou cestujících

·       kontrolora, evidence a následné zpracování údajů z listinné podoby do elektronické databáze

·       administrativní práce související s podáváním žalobních návrhů, přihlášek do insolvenčního řízení

·       osobní jednání s dlužníky společnosti

·       aktualizace zadaných elektronických dat

·       kontrolní činnost ve vztahu k pohledávkám

·       obsluha doplatkové pokladny, vyřizování pohledávek a přijímání plateb za pohledávky klientů

 

Nabízíme:

·       zázemí stabilní společnosti

·       pracovní poměr na dobu 1 roku s možností prodloužení až na 3 roky – zástup za mateřskou dovolenou

·       fond pracovní doby 37,5 hod./týden

·       mzda cca 18 tis. Kč + měsíční odměny 2.000 Kč

·       5 týdnů dovolené, stravenky zdarma, pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, benefitní poukázky (kultura, sport) plně hrazené zaměstnavatelem, zaměstnanecké jízdné včetně výhod pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí, příplatky nad rámec zákoníku práce

·       možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace

·       pracoviště v centru města

 

Výčet požadovaných údajů a dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·       strukturovaný životopis zaměřený na průběh praxe, odborné znalosti a dovednosti

·       motivační dopis – psaný vlastní rukou

·       doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odborné vzdělání

·       výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

 

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
„Výběrové řízení – Administrativní pracovník - NEOTVÍRAT“, do 28. 5. 2019 do 12 hodin
na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.