Logo DPmÚL

Pracovní příležitost

01. 10. 2019
SPECIALISTA DOTAČNÍCH TITULŮ

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem

Datum předpokládaného nástupu: 1. 12. 2019

 

Požadavky na pozici:

 

·       ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání ekonomického směru a 3 roky praxe v oboru

·       doložitelná absolvovaná praxe  

·       znalost dotační politiky státu a EU, orientace v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

·       znalost účetnictví a daňové problematiky spojené s čerpáním dotací

·       praxe v jednání s externími institucemi – poskytovatel dotace, FÚ, banky, úřady, dodavatelé

·       znalost práce na PC – Word, Excel, PPT

·       samostatnost a iniciativa ve vyhledávání dotačních titulů a návrzích na jejich možné využití

·       výhodou je dobrá znalost anglického/německého jazyka

·       komunikativnost, samostatnost, odpovědnost, loajalita, pečlivost

·       časová flexibilita

·       řidičské oprávnění sk. „B“

 

 

Nabízíme:

 

·                     práci na HPP, fond pracovní doby 37,5 hodin/týden

·                     smluvní mzdu dle dohody (základní mzda + motivační bonus)

·                     5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, příspěvek na rekreaci dětí do 15 let,

·                     možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace (odborné semináře, rozvoj jazykových dovedností)

 

Výčet požadovaných údajů a dokumentů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·        přihláška uchazeče musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum, podpis uchazeče, kontaktní údaje (mobil, e-mailová adresa),

·      strukturovaný životopis zaměřený na průběh 

dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti,

·      kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·      originál nebo kopie výpisu z evidence rejstříku 

trestů, ne starší než 3 měsíce.

 

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
„Výběrové řízení – Specialista dotačních titulů - NEOTVÍRAT“, do 18. 10. 2019 do 10:00 hodin na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát výkonného ředitele společnosti, Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv 

zrušit, a to i bez udání důvodu.