Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

02. 08. 2018
Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici PŘEPRAVNÍ KONTROLOR
            Náplň práce:
 • kontrola dodržování přepravně tarifní kázně cestujícími

 • kontrola dodržování smluvních přepravních podmínek cestujícími

 • informační činnost

   

  Požadavky:

 • střední odborné vzdělání zakončené maturitou nebo výučním listem

 • ověřená praxe při práci s lidskými zdroji (nejméně 3 roky v posledních 5 letech)

 • pasivní znalost německého nebo anglického jazyka

 • znalost práce na PC (Word, Excel)

 • dobrá znalost provozu MHD, legislativy (zákon č. 111/1994Sb., o silniční dopravě, v platném znění, zákon č. 266/1994Sb., o dráhách, v platném znění)

 • dobrá znalost Smluvních přepravních podmínek a Tarifu DPmUL platných od 1. 1. 2016, znalost linkového vedení, zastávek MHD, tarifu Dopravy ústeckého kraje

 • orientace v zákoně č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

 • flexibilita, asertivita, komunikativnost, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, práce v kolektivu

 • negativní výpis pohledávek z přepravy

 • úspěšné absolvování psychotestů, které si každý uchazeč hradí sám – cca 3.000 Kč; psychotesty absolvuje pouze ten uchazeč, který bude vybrán jako vhodný kandidát na poptávanou pozici

   

  Nabízíme:

 • zázemí stabilní společnosti, PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, fond pracovní doby 37,5 hod./týden, odpovídající mzdové ohodnocení, práce ve směnném provozu (specifika pracovního poměru budou obsahem ústního pohovoru)

 • systém zaměstnaneckých benefitů: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní/životní pojištění, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí a další zajímavé benefity

 • možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace

   

Výčet požadovaných údajů a dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh praxe, odborné znalosti a dovednosti

 • ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odborné vzdělání

 • motivační dopis – psaný vlastní rukou (část hůlkovým písmem), obsah zaměřit na osobní pohled na to, proč se zájemce uchází o tuto pozici a čím by mohl osobně přispět ke zlepšení pohledu cestující veřejnosti na tuto profesi

   

   

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v obálce označené textem:
Výběrové řízení – přepravní kontrolor - NEOTVÍRAT“, do 5. 9. 2018 do 12:00 hodin na adresu:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Jateční 426, Ústí nad Labem 400 19.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.