Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

31. 01. 2022
Vedoucí střediska správa majetku

Požadujeme:

·     Minimálně středoškolské vzdělání technického směru ukončené maturitou.

·     Znalost plánování a organizace údržby nemovitého majetku.

·     Odborná způsobilost s min. 2letou praxí na obdobné pozici.

·     Dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti správy nemovitostí.

·     Orientace technických a stavebních dokumentacích.

·     Dobrý zdravotní stav.

·     Uživatelská znalost práce na PC (MS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint).

·     Komunikační, organizační a řídící schopnosti, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost a schopnost pracovat v zátěžových situacích.

·     Zkušenost s vedením kolektivu pracovníků.

·     Řidičský průkaz skupiny B.

 

Předmět činnosti:

·     Zajištění běžných oprav a údržbu majetku společnosti vlastními zaměstnanci střediska správy a údržby majetku.

·     Zajištění zpracování základní účetní agendy, rozborů a statistických hlášení souvisejících s provozem střediska dle pokynů nadřízeného.

·     Zajištění okamžitého odstranění případných havárií ve společnosti v oblasti ekologie, energetiky, odpadních vod a úniku všech ostatních látek, majících povahu havárie ve smyslu platných zákonů.

·     Zajištění a dodržování předpisů o bezpečnosti při práci a v provozu, předpisů zdravotních                         a   protipožárních ve smyslu platných zákonů PO, BOZP a hygieny práce.

·     Předkládá návrhy a požadavky na provedení rozsáhlejších oprav a nových investic.

·     Zajišťuje údržbu a úklid administrativních prostor správních budov, konečných stanic MHD a vozoven.

·     Zodpovídána za údržbu komunikací v areálech DP vč. chodníků, veřejných ploch, veřejného osvětlení     a veřejné zeleně.

 

Nabízíme:

·     Pracovní poměr na dobu neurčitou.

·     Fond pracovní doby 37,5 hod./týden.

·     5 týdnů dovolené, stravenky zdarma, pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, benefitní poukázky (kultura, sport) plně hrazené zaměstnavatelem, příspěvek na penzijní/životní pojištění, zaměstnanecké jízdné včetně výhod pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí, příplatky nad rámec ZP.

·     Možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

 

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·     Strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti.

·     Vlastnoručně psaný motivační dopis (proč mám zájem o tuto pracovní pozici).

·     Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornost.

 

Předpokládaný nástup 1. 4. 2022.

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
Výběrové řízení - Vedoucí střediska 15 - NEOTVÍRAT“, do 28. 2. 2022 do 12 hodin na sekretariát společnosti.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
či nevybrat žádného uchazeče.