Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

01. 04. 2020
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI PERSONALISTA/KA SPOLEČNOSTI

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem

Datum předpokládaného nástupu: DUBEN/KVĚTEN 2020

 

Požadujeme:

·       minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou,

·                     doložitelná absolvovaná praxe v oboru min. 5 let,

·       přehled a hluboké znalosti v oblasti personalistiky – zákoník práce, nástupy a výstupy zaměstnanců, druhy pracovních poměrů, další související a návazná legislativa, zkušenosti s agendou PLS,

·       přehled a znalosti v oblasti mezd a jejich zpracování – informační systémy pro zpracování mezd, znalost zpracování přehledů, mzdové analýzy,

·       praxe s tvorbou sestav, hlášení plnění „povinného podílu“, reportů a výkazů pro vedení společnosti,

·       praxe v oblasti tvorby rozvrhů pracovní doby, plánů směn a tzv. kalendářů směn,

·       praxe s agendou rekvalifikací, těsná spolupráce s ÚP, problematika zaměstnávání cizinců,

·                  znalosti v oblasti BOZP a PO, základní znalosti v oblasti NOZ, ZOK,

·                  praxe v řízení kolektivu, schopnost spolupráce s ostatními členy managementu a vrcholového vedení,

·       praxe v jednání s externími institucemi (úřady a instituce státní správy), 

·                  znalost práce na PC – Word, Excel, PPT,

·                  komunikativnost, samostatnost, odpovědnost, loajalita, časová flexibilita

·                  souhlas se služebními cestami v rámci ČR, řidičské oprávnění sk. B

 

Nabízíme:

·                  práci na HPP, odpovídající mzdu (základní měsíční mzdu + motivační složka mzdy)

·                  fond pracovní doby 37,5 hod./týden

·                  služební mobilní telefon

·                  5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, příspěvek na rekreaci dětí do 15 let věku

·                  jízdní výhody i pro členy rodiny

·                  zdarma stravenky a pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli

·                  možnost dalšího vzdělávání – odborné semináře, jazykové vzdělávání, jiné

Výčet požadovaných údajů a dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·       přihláška uchazeče musí obsahovat jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum, podpis uchazeče, kontaktní údaje (mobil, e-mail),

·      strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti,

·      vlastnoručně psaný motivační dopis,

·      ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·      originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
„PERONALISTA/KA - NEOTVÍRAT“, do 8. 4. 2020 do 14:00 hodin na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát výkonného ředitele společnosti, Jateční 426, 400 19  Ústí nad Labem. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.