Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

30. 07. 2021
sekretářka/administrativní pracovník

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

SEKRETÁŘKA/ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem

Datum předpokládaného nástupu: 1. 9. 2021 nebo dle dohody

 

Požadavky na pozici:

·     minimálně středoškolské vzdělání,

·     uživatelská znalost práce s PC, MS Word, Excel, pozitivní přístup k IT obecně,

·     práce s datovou schránkou, SW Gordic - výhodou,

·     samostatnost, zodpovědnost a pečlivost, smysl pro pořádek v dokumentaci,

·     schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, časová flexibilita, asertivita, kreativita a cit pro tvorbu textu,

·     výborné komunikační, organizační a řídící schopnosti,

·     schopnost orientovat se v legislativě,

·     základní znalost Zákona o registru smluv,

·     řidičské oprávnění sk. „B“.

 

Předpokládaná náplň práce:

·                  administrativní činnosti v rámci sekretariátu společnosti,

·                  podíl na vedení agendy pošty a oběhu dokumentů,

·     příprava a kompletace dokumentace.

 

Nabízíme:

·                  zázemí stabilní společnosti,

·                  práci na HPP, fond pracovní doby 37,5 hodin/týden,

·                  mzdu odpovídající pracovnímu nasazení a odborným znalostem a její vývoj dle dosahovaných výsledků,

·                  5 týdnů dovolené, příspěvek na PP/ŽP, stravenky, příspěvek na rekreaci dětí a další benefity dle KS,

·                  možnost dalšího vzdělávání, rozšiřování kvalifikace a kariérní růst.

Výčet požadovaných údajů a dokumentů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·      přihláška uchazeče musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum, podpis a kontaktní údaje (mobil, e-mailová adresa),

·     strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti,

·     kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·     vlastnoručně psaný motivační dopis.

 

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
„Výběrové řízení – sekretářka - NEOTVÍRAT“, do 23. 8. 2021 do 10:00 hodin na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát výkonného ředitele společnosti, Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem. Vybraní uchazeči budou osloveni a pozváni k osobnímu pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.