Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

18. 09. 2021
MISTR STŘEDISKA ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ

Náplň práce:

·            údržba a opravy trolejbusů při dodržování všech předpisů a nařízení z hlediska zákona o dráhách,

·            plánování údržby a oprav trolejbusů dle doporučení výrobce, kontrola jejich plnění,

·            zpracování podkladů pro kalkulaci oprav škodních událostí (havárií),

·            zabezpečení písemného vedení evidence oprav a údržby trolejbusů ve smyslu daných předpisů pro středisko a účely kontroly ze strany Drážního úřadu,

·            zabezpečení evidence výměn pneumatik a jejich hospodárné využívání,

·            zabezpečení evidence a veškeré revizní činnosti dané zákonem o drahách (určená technická zařízení) ve lhůtách daných předpisem o dozorčí a revizní činnosti,

·            zajištění řádného třídění, ukládání a skladování vznikajících odpadů, při činnostech dle zákona

o odpadech,

·            zajišťuje provádění přezkušování svých podřízených dle platných směrnic a předpisů,

·            zodpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti při práci a v provozu, předpisů zdravotních

a protipožárních ve smyslu platných zákonů PO, BOZP a hygieny práce.

 

Požadavky na pozici:

·            ukončené střední vzdělání s výučním listem nebo maturitou v oboru automechanik nebo příbuzném technickém oboru s praxí min. 5 let,

·            znalost plánování a organizace pracovního procesu údržby vozidel,

·            základní znalosti údržby autobusů (trolejbusů) nebo nákladních vozidel,

·            odborná způsobilost v oboru a zkušenosti s vedením kolektivu s min. 3-letou praxí,

·            znalost technických výkresů a norem, schopnost číst technickou dokumentaci,

·            uživatelská znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Excel),

·            komunikační, organizační a řídící schopnosti, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, práce v kolektivu, zodpovědnost,

·            řidičský průkaz skupiny B podmínkou a skupiny D výhodou,

·       předpokládaný nástup nejdříve od 1. 1. 2022.

 

Nabízíme:

·           zázemí stabilní společnosti, PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, fond pracovní doby 37,50 hod./týden, odpovídající mzdové ohodnocení a přátelský kolektiv,

·           systém zaměstnaneckých benefitů: dovolená nad rámec ZP, stravenky á 95,- Kč plně hrazené zaměstnavatelem, příspěvek na penzijní/životní pojištění, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí a další zajímavé benefity,

·           pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání hrazené zaměstnavatelem,

·           pravidelné vzdělávání v oboru.

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·           strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti,

·           kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost,

·           ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,

·           motivační dopis – psán vlastní rukou, osobní pohled na to, proč se ucházím o danou pozici.

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
„Výběrové řízení – Mistr střediska 05 – neotvírat“, do 30. 09. 2021 do 12:00 hodin na adresu:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát výkonného ředitele společnosti, Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.