Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

26. 06. 2018
Provozně technický náměstek

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

provozně technický náměstek

Místo výkonu práce:  Ústí nad Labem

Datum předpokládaného nástupu: 1. 11. 2018

 

Požadavky na pozici provozně technického náměstka:

 

·       ukončené vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání technického zaměření,

·       minimálně 5 let (v případě středoškolského vzdělání 10 let) praxe v oboru,

·       znalost problematiky v oblasti servisu a oprav vozidel nad 3,5t,

·       manažerské schopnosti a dovednosti, znalost potřebné legislativy, ZoK, DZ, NOZ, ZP, ZVZ atd.,

·       vědomosti a znalosti provozu spalovacích motorů benzin/nafta/CNG/LPG,

·       znalost problematiky provozu trolejbusů, trakčního vedení,

·       znalost moderních technologií pro provoz CNG, LPG apod.,

·       praxe v řízení kolektivu cca 20 – 150 lidí,

·       znalost práce na PC – Word, Excel, PPT, práce s informačním systémem, tvorba manažerských reportů

·       dobrá znalost anglického/německého jazyka na úrovni běžné komunikace výhodou,

·       komunikativnost, samostatnost, odpovědnost, loajalita, časová flexibilita,

·       souhlas se služebními cestami v rámci EU,

·       řidičské oprávnění sk. „B“.

 

Nabízíme:

·                     práci na HPP, fond pracovní doby 37,5 hodin/týden,

·                     smluvní mzdu dle dohody (základní mzda + motivační bonus),

·                     služební vůz, notebook a mobilní telefon,

·                     5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, příspěvek na rekreaci dětí do 15 let,

·                     možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace (odborné semináře, rozvoj jazykových dovedností).

Výčet požadovaných údajů a dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·        přihláška uchazeče musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum, podpis uchazeče, kontaktní údaje (mobil, e-mailová adresa),

·      strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti,

·      ručně psaný motivační dopis, včetně koncepce řízení svěřeného úseku,

·      ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·      originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
„Výběrové řízení – provozně technický náměstek - NEOTVÍRAT“, do 27. 9. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát výkonného ředitele společnosti, Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem, 2. patro. Vybraní uchazeči budou osloveni a pozváni k osobnímu pohovoru.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.