Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

01. 07. 2019
VEDOUCÍ STŘEDISKA ÚDRŽBA AUTOBUSŮ A MĚŘENÍ EMISÍ

Nástup: dle dohody

 

Požadujeme:

·       středoškolské vzdělání dopravního, technického směru ukončené maturitou

·       základní přehled v oblasti podnikové ekonomiky, legislativy a v řízení lidských zdrojů

·       znalost zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě

·       znalost práce na PC (Microsoft Word, Excel, Outlook 2010, internet) na vyšší úrovni

·       komunikační, organizační a řídící schopnosti, samostatnost v rozhodování, odpovědnost, pečlivost

·       zkušenost s řízením servisu dieselové trakce, případně obdobného subjektu

·       řidičské oprávnění skupiny „B“

 

Předmět činnosti:

·        zabezpečuje a odpovídá za řízení a plánování údržby, opravy autobusů a provádění pravidelných technických kontrol

·        zajištění měření emisí a diagnostiky pro vlastní potřebu společnosti a pro externí činnosti a zajištění tržeb a zisku správa aktivních digitálních tachografů vozidel DP

·       zodpovídá za bezporuchový provoz a údržbu elektronického odbavovacího a informačního systému

·       podílí se na objednávání nových náhradní dílů pro opravy autobusů

·       zabezpečuje revize přenosného elektromechanického nářadí

·       zabezpečuje revize vyhrazených technických zařízení, tj. zdvihacích zařízení a tlakových nádob

·       vedení týmu cca 50 zaměstnanců, včetně řídící činnosti garážmistrů

·       zpracovává finanční plán střediska na jednotlivá období a je zodpovědný za jeho plnění

·       zpracovává podklady k pojistným událostem a vnitropodnikovým reportům

 

Nabízíme:

·        zázemí stabilní společnosti, práci na HPP, fond pracovní doby 37,5 hodin/týden

·       mzdu 38-40 tis. Kč/měs. a další odměny odpovídající pracovnímu nasazení a odborným znalostem

·       5 týdnů dovolené, stravenky zdarma, pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, benefitní poukázky (kultura, sport) plně hrazené zaměstnavatelem, příspěvek na penzijní/životní pojištění, zaměstnanecké jízdné včetně výhod pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí, příplatky nad rámec ZP

·        možnost dalšího vzdělávání, rozšiřování kvalifikace a kariérní růst

 

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·       přihláška musí obsahovat veškeré kontaktní údaje a strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti

·       kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady prokazující získanou odbornost

·      originál nebo kopie výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce

·      vlastnoručně psaný motivační dopis

 

Přihlášku včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v obálce označené textem:
„Výběrové řízení - vedoucí střediska údržba autobusů a měření emisí - NEOTVÍRAT“,
na adresu:                      
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem.

 

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez uvedení důvodu.