Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

07. 07. 2020
ZÁSTUPCE VED. STŘEDISEK PŘEPRAVNÍ KONTROLA, TARIFY, ODBAVOVACÍ SYSTÉM A ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

Zástupce VED. STŘEDISeK přepravní kontrola, Tarify, odbavovací systém a zákaznické a informační centrum

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem

Datum předpokládaného nástupu: 3. Q. 2020

 

Požadavky:

·       minimálně středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického               či právního směru

·       praxi na vedoucí pozici v rozsahu minimálně 5 let

·       základní orientace v legislativě ČR a EU – NOZ, ZOK, ZOOÚ, GDPR

·       znalost práce na PC (Windows, MS Office; Word, Excel, Outlook, PPT)

·       velmi dobré vyjednávací a organizační schopnosti, zodpovědný a proaktivní přístup

·       řidičské oprávnění skupiny „B“

 

Předmět činnosti:

·       podíl na řízení a organizaci středisek přepravní kontrola a zákaznické centrum

·       podíl na vedení zaměstnanců středisek přepravní kontrola a zákaznické centrum

·       podíl na zodpovědnosti za hospodaření střediska, dodržení plánu nákladů

·       podíl na tvorbě externích i vnitropodnikových dokumentů

·       agenda písemných stížností, dotazů, námětů a připomínek cestujících

·       reporting prodejů produktů DÚK

 

Nabízíme:

·       zázemí stabilní společnosti, PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, fond pracovní doby 37,5 hod./týden, odpovídající mzdové ohodnocení

·       systém zaměstnaneckých benefitů: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní/životní pojištění, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí a další zajímavé benefity

·       pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání a stravenky v hodnotě 85,- Kč – plně hrazené zaměstnavatelem

·       podpora individuálního vzdělávání a osobního rozvoje

·       pružná pracovní doba

 

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·       přihláška uchazeče musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum, podpis uchazeče a kontaktní údaje

·      strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti

·       kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady prokazující získání odbornosti

·      originál nebo kopie výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce

·      vlastnoručně psaný motivační dopis

 

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
Výběrové řízení – zástupce ved. středisek 11 a 12 - NEOTVÍRAT“, do 13. 8. 2020 do 12:00 na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát výkonného ředitele společnosti, Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem. 
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.