Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

03. 05. 2018
Mzdová účetní

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

MZDOVÁ ÚČETNÍ

Místo výkonu práce:  Ústí nad Labem

Datum předpokládaného nástupu: ihned

 

Požadavky na pozici:

·       středoškolské vzdělání ukončené maturitou

·       znalost problematiky mzdového účetnictví a zákoníku práce

·       aktivní praxe v oboru, prokazatelně v posledních 5. letech

·       znalost programu Helios Orange výhodou

·       uživatelská znalost práce na PC – Word, Excel, PPT

·       pečlivá, spolehlivá, samostatná a komunikativní osobnost s pozitivním myšlením

·       schopnost orientovat se v zákonech (mzdové předpisy a související legislativa)

 

Náplň práce:

·       komplexní zpracování mzdové agendy, výpočet srážek a odvodů

·       zpracování měsíční uzávěrky mezd a zakládání mzdových listů

·       kontrola výstupů pro účetnictví a archivaci

·       zpracování mezd pro cca 700 zaměstnanců

·       provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze ZČ a předkládání vyúčtování Finančnímu úřadu

·       práce s exekucemi a vedení agendy exekucí

·       elektronické podání pro ČSSZ (zpracování ELDP, oznámení o nástupu)

·       komunikace s úřady

·       vyhotovování všech zákonných či požadovaných potvrzení pro jednotlivé zaměstnance

·       statistické výkazy (ISPV, atd.), reporting, atd.

 

Nabízíme:

·       práci na HPP, fond pracovní doby 37,5 hodin/týden

·       flexibilní začátek/konec pracovní doby

·       systém zaměstnaneckých benefitů: 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí, výhodný mobilní tarif, stravenky a pojištění odpovědnosti za škodu - plně hrazené zaměstnavatelem a další zajímavé benefity

·       možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace

 

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·        strukturovaný životopis v českém jazyce zaměřený na průběh praxe, odborné znalosti a dovednosti: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje

·       ověřená kopie dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání

·       výpis z Rejstříku trestů ne starší 3. měsíců

·       případně další doklady prokazující odborné vzdělání

 

DPMUL, a s. prohlašuje, že osobní údaje obsažené v životopise použijeme pouze k uskutečnění výběrového řízení, tyto údaje nebudou předávány třetím osobám bez předešlého souhlasu uchazeče.

                   

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v obálce označené textem:
Výběrové řízení – mzdová účetní, NEOTVÍRAT“, do 31. 5. 2018 do 12:00 hodin na adresu:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, Ústí nad Labem 401 11

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.