Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

02. 05. 2022
VEDOUCÍ STŘEDISKA SPRÁVA MAJETKU

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

vedoucí

STŘEDISKA SPRÁVA MAJETKU

 

Požadujeme:

·       Minimálně středoškolské vzdělání technického směru ukončené maturitou.

·       Znalost plánování a organizace údržby nemovitého majetku.

·       Odborná způsobilost s min. 2letou praxí na obdobné pozici.

·       Dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti správy nemovitostí.

·       Orientace technických a stavebních dokumentacích.

·       Dobrý zdravotní stav.

·       Uživatelská znalost práce na PC (MS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint).

·       Komunikační, organizační a řídící schopnosti, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost a schopnost pracovat v zátěžových situacích.

·       Zkušenost s vedením kolektivu pracovníků.

·       Řidičský průkaz skupiny B.

 

Předmět činnosti:

·       Zajištění běžných oprav a údržbu majetku společnosti vlastními zaměstnanci střediska správy a údržby majetku.

·       Zajištění zpracování základní účetní agendy, rozborů a statistických hlášení souvisejících s provozem střediska dle pokynů nadřízeného.

·       Zajištění okamžitého odstranění případných havárií ve společnosti v oblasti ekologie, energetiky, odpadních vod a úniku všech ostatních látek, majících povahu havárie ve smyslu platných zákonů.

·       Zajištění a dodržování předpisů o bezpečnosti při práci a v provozu, předpisů zdravotních                         a   protipožárních ve smyslu platných zákonů PO, BOZP a hygieny práce.

·       Předkládá návrhy a požadavky na provedení rozsáhlejších oprav a nových investic.

·       Zajišťuje údržbu a úklid administrativních prostor správních budov, konečných stanic MHD a vozoven.

·       Zodpovídána za údržbu komunikací v areálech DP vč. chodníků, veřejných ploch, veřejného osvětlení     a veřejné zeleně.

 

Nabízíme:

·       Pracovní poměr na dobu neurčitou.

·       Fond pracovní doby 37,5 hod./týden.

·       5 týdnů dovolené, stravenky zdarma, pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, benefitní poukázky (kultura, sport) plně hrazené zaměstnavatelem, příspěvek na penzijní/životní pojištění, zaměstnanecké jízdné včetně výhod pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí, příplatky nad rámec ZP.

·       Možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

 

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·       Strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti.

·       Vlastnoručně psaný motivační dopis (proč mám zájem o tuto pracovní pozici).

·       Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornost.

 

Předpokládaný nástup 1. 6. 2022.

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
Výběrové řízení - Vedoucí střediska 15 - NEOTVÍRAT“, do 13.05.2022  do 12 hodin na sekretariát společnosti.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
či nevybrat žádného uchazeče.