Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

04. 03. 2022
MISTR STŘEDISKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem

Datum předpokládaného nástupu: 1. 4. 2022 nebo dle dohody

 

Požadavky:

·       minimálně středoškolské vzdělání v oboru elektro

·       minimálně 5 let praxe v oboru silnoproudé elektrotechniky

·       platná vyhláška 50/1978 Sb., minimálně § 6 nebo §7

·       znalost práce na PC (MS Windows, MS Office - Word, Excel, Outlook)

·       znalost práce s projektovou dokumentací a rozpočtů

·       velmi dobré organizační schopnosti, zodpovědný a proaktivní přístup

·       řidičské oprávnění skupiny „B“


 Předmět činnosti:

·       zajištění chodu podřízených pracovníků střediska veřejného osvětlení

·       kontrola pracovních čet a správy svěřených sítí veřejného osvětlení

·       plánovaná kontrola/údržba a servis el. zařízení

·       kontrola stavu přiděleného elektrického zařízení

·       odpovědnost za plnění plánovaných činností

·       plánování směn zaměstnanců střediska a dohled nad docházkou zaměstnanců

·       kooperace s ostatními středisky společnosti

·       plnění dalších pracovních úkolů dle pokynů nadřízeného

 

Nabízíme:

·       zázemí stabilní společnosti, pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, fond pracovní doby 37,5 hod./týden, odpovídající mzdové ohodnocení

·       systém zaměstnaneckých benefitů: 5 týdnů dovolené, stravenky v hodnotě 100,- Kč (plně hrazené zaměstnavatelem), příspěvek na penzijní/životní pojištění, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí a další zajímavé benefity

·       pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání (plně hrazené zaměstnavatelem)

·       příležitost individuálního vzdělávání na podporu osobního rozvoje

·       pracovní doba je určena od 6:00 – 14:00 hodin

 

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·        přihláška uchazeče musí obsahovat jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum, podpis uchazeče a kontaktní údaje

·       strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti

·       kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady prokazující získání odbornosti

·       originál nebo kopie výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce

·       vlastnoručně psaný motivační dopis

 

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v obálce označené textem:
Výběrové řízení – mistr střediska Veřejného osvětlení - NEOTVÍRAT“, do 18. 3. 2022 do 12:00 hodin na adresu:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 3088/26, Ústí nad Labem 401 11.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.