Logo DPmÚL

Pracovní nabídka

03. 06. 2019
Finanční účetní

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

FINANČNÍ Účetní

 

 

 

Datum předpokládaného nástupu: ČERVEN 2019

 

Požadujeme:

·       minimálně středoškolské vzdělání s maturitou nejlépe ekonomického směru

·       znalost účetnictví

·       výborná znalost práce s PC, zejména Word, Excel, pozitivní přístup k účetním systémům a k IT obecně

·       spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, práce v kolektivu

 

 

Předmět činnosti:

·       provádění finančních operací

·       zpracování podkladů souvisejících s vystavováním vydaných faktur

·       zajištění peněžního styku s bankovními institucemi

·       příprava podkladů pro účetní závěrku, inventarizace účtů

·       zpracování agendy spojené s vymáháním pohledávek

 

 

Nabízíme:

·       nástup na pracovní poměr na dobu 1 roku s možností změny na dobu neurčitou

·       fond pracovní doby 37,5 hod./týden

·       mzda cca 27 tis. Kč + měsíční odměny 2.500 Kč

·       5 týdnů dovolené, stravenky zdarma, pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, benefitní poukázky (kultura, sport) plně hrazené zaměstnavatelem, zaměstnanecké jízdné včetně výhod pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí, příplatky nad rámec zákoníku práce

·       osobní růst každého zaměstnance možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace

 

 

Výčet požadovaných údajů a dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

·       strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti

·       kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

·       originál nebo kopie výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce

·       vlastnoručně psaný motivační dopis/přihlášku

 

 

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
„Výběrové řízení – FINANČNÍ ÚČETNÍ - NEOTVÍRAT“, do 12. 6. 2019 do 15:00 hodin na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát výkonného ředitele společnosti, Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu