Logo DPmÚL

Pohodlný nákup studentské časové jízdenky v srpnu

18. 08. 2014
Vážení budoucí a současní studenti středních škol, pokud si chcete v pohodlí zakoupit studentskou časovou jízdenku nepřenosnou, tzv. “legitku“, nemusíte čekat do září na vydání potvrzení o studiu a již nyní máte možnost přijít na naše prodejní místa a v klidu si vše pořídit.

V rozmezí 15 – 18 let věku nevyžaduje Dopravní podnik města Ústí nad Labem potvrzení o studiu, stačí občanský průkaz a platná průkazka na MHD.

Malé shrnutí:

Nově nastupující studenti středních škol v rozpětí věku 15 – 18 let doloží jen platnou průkazku, platí pro ně studentské jízdné

Nově nastupující žáci a studenti mladší 15 let jezdí za žákovské jízdné, studentské si pořídí až v den po dosažení 15 ti let věku

-  Kdo má platnou průkazku, může ji použít, kdo nemá, vystaví se mu na počkání, je potřeba mít sebou aktuální fotografii formátu občanský průkaz, vyplní se žádost s podpisem zákonného zástupce, (formulář lze stáhnout z webu Dopravního podniku)

Komu bude ve školním roce 2014/2015 18 let, doloží potvrzení o studiu na daný školní rok

„Cena jízdenky pro žáky a studenty platí od 15 do 26 let, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin. Žáci a studenti uplatňující nárok na jízdenku jsou od dosažení věku 18 let povinni předložit potvrzení o studiu na příslušný školní rok, od 15 ti do 18 let věku nemusí potvrzení předkládat. Studenti vyšších odborných a vysokých škol jsou povinni předkládat potvrzení o studiu vždy na zimní semestr a letní semestr příslušného akademického roku“

Odkazy:

http://www.dpmul.cz/index.php?art=4931#neprenosne

http://www.dpmul.cz/index.php?art=124

http://www.dpmul.cz/index.php?art=46

Pro získání upřesňujících údajů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné telefonní lince Dopravního podniku města Ústí nad Labem 800 100 613.