Logo DPmÚL

Opakovaná noční kontrola jízdenek v MHD

31. 05. 2017
Přesně o týden později, v pátek 26. 5. 2017, proběhla opakovaná velká kontrolní akce zaměřená na kontrolu jízdenek v MHD.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pořádá tyto velké kontrolní akce několikrát do roka. Přepravní kontrola je zaměřena nejen na kontrolu jízdních dokladů v MHD, ale i na dodržování přepravní a tarifní kázně cestujícími. Pozornost je zaměřena především na cestování se psem bez schrány nebo na konzumaci potravin a nápojů, které mohou znečistit nejen ostatní cestující, ale i zařízení vozidla.

„Chtěli jsme zjistit, jak se cestující zachovají, pokud termín kontrolní akce uveřejníme v médiích předem. Zda tato informace bude mít nějaký dopad na chování cestujících a dojde například ke snížení počtu cestujících bez platného jízdního dokladu. To se bohužel nepotvrdilo,“ doplňuje pan Milan Hrudka, vedoucí přepravní kontroly. 

"Cestující se z médií dozvěděli, kdy se akce plánuje. I přes tuto skutečnost se ale ukázalo, že počet cestujících, kteří neměli platný jízdní doklad nebo porušili smluvní přepravní podmínky, je prakticky stejný,“ podotýká Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 

Během této akce bylo zkontrolováno 44 spojů a celkem 905 cestujících. Z tohoto počtu nemělo 50 cestujících platný jízdní doklad. Jedna z přepravních kontrol odhalila mimo jiné skupinu cestujících, kteří jeli společně v jednom spoji a neměli platný jízdní doklad. Všichni byli za asistence Městské policie Ústí nad Labem vyloučeni z přepravy a byla jim udělena přirážka k jízdnému.