Logo DPmÚL

Omezení dopravy v neděli 18. září 2011

09. 09. 2011
Dne 18. září 2011 bude z důvodu pořádání „Ústeckého 1/2 maratonu“ omezen provoz linek MHD

Dne 18. září 2011 bude z důvodu pořádání „Ústeckého 1/2 maratonu“ omezen provoz linek MHD. Centrum města bude uzavřeno pro veškerou dopravu od cca 6 hodin do cca 18 hodin – linky MHD pojedou v této době po objízdných trasách nebo budou ukončeny v dřívějších zastávkách.
Prosíme všechny cestující, aby při plánování přepravy počítali s omezením v centru města a případně využili dřívějších spojů.

Zrušené zastávky:
Mírové náměstí; Revoluční; Hlavní nádraží; Malá Hradební; Divadlo; Malátova směr centrum; Stříbrnické Nivy směr centrum; Hilarova směr Hornická; Bělehradská směr Hornická; Na Luhách; Sklárna; Dílny ČD; Západní nádraží; Důlce; Hraničář – směr centrum pro linky 3, 9, 17, 27; Hraničář – obousměrně pro trolejbusové linky 51, 52, 54, 55, 56, 60

Náhradní zastávky:

za hlavním nádražím v ulici Přístavní bude zřízena obousměrná zastávka, která bude obsluhována linkami 13, 15, 19, 57, 62
na Předmostí budou zřízeny obousměrné zastávky přibližně v úrovni vjezdu do autobazaru a obsluhovány budou linkami 9, 15, 17, 27, 51, 55, 56, 60
poblíž benzinového čerpadla AGIP v ulici U Trati bude výstupní a nástupní zastávka linek 4, 6, 12, 13, 19
u křižovatky Hoření/Malátova (přibližně naproti zdravotnímu středisku) – zastávku budou obsluhovat všechny linky 9, 15, 17, 27, 51, 52, 54, 55, 56, 60
před křižovatkou Malátova/Hanzlíčkova/SNP (u zastávky Bělehradská) – zastávku budou obsluhovat všechny linky 9, 15, 17, 27, 51, 52, 54, 55, 56, 60

 

Mapka centra - objízdné trasy a zastávky ke stažení zde.

 

Úpravy tras jednotlivých linek

3 bude ukončena v zastávce Hraničář – výstup v zastávce na Masarykově ulici, nástup v zastávce Hraničář u hotelu Clarion. Odjezdy dle jízdního řádu.
4 od zastávky Globus pojede po objízdné trase Žižkovou ulicí a ukončena bude u parkoviště za autobusovým nádražím. Nástup a trasa zpět bude ve stejném režimu. Odjezdy z náhradní zastávky v ulici U Trati (za autobusovým nádražím) budou dle jízdního řádu
5 bez omezení  trasy a jízdního řádu
6 od zastávky Globus pojede po objízdné trase Žižkovou ulicí a ukončena bude u parkoviště za autobusovým nádražím. Nástup a trasa zpět bude ve stejném režimu. Odjezdy z náhradní zastávky v ulici U Trati (za autobusovým nádražím) budou dle jízdního řádu
9

 ze Střekova II pojede do zastávky Karla IV. a dále bez zastavení pokračuje přes nový most na Předmostí, kde bude část spojů ukončena. Spoje vedené k vozovně DP dále pokračují přes Důlce, Hoření, Malátovu, Bělehradskou a Rooseveltovu k Hraničáři.


 zpět na Střekov pojede od zastávky Hraničář (zastávka linky 11 směr Poliklinika) ulicemi Rooseveltova, Veleslavínova a přes Důlce na Předmostí a dále po novém mostě bez zastavení do zastávky Karla IV. a dále po trase na Nové krematorium nebo Kojetice.


 Na této lince bude vlivem objízdné trasy docházet ke zpoždění spojů, odjezdy spojů začínající v náhradní zastávce pojedou dle jízdního řádu

11 všechny spoje budou ukončeny a začínat v zastávce Hraničář – odjezdy spojů budou dle jízdního řádu ze zastávky Hraničář
12 od zastávky Nové Předlice pojede kolem Globusu a dále Žižkovou ulicí do ulice U Trati kde bude za autobusovým nádražím ukončena. Odjezdy z náhradní zastávky v ulici U Trati (za autobusovým nádražím) budou dle jízdního řádu
13

od zastávky ZPA směr centrum pojede přes nový most a Přístavní ulici do náhradní zastávky v ulici U Trati kde bude ukončena. Odjezdy z náhradní zastávky v ulici U Trati (za autobusovým nádražím) budou dle jízdního řádu.

 

V případě spojů do zastávky Pod Svahem pojedou spoje přímo z Přístavní ulice přes kruhový objezd pod Větruší do zastávky Drogerie a nebudou obsluhovat náhradní zastávku v ulici U Trati – obousměrně. Ze zastávky Pod Svahem pojedou spoje dle jízdního řádu.

15 od zastávky Hilarova pojede ulicí Veleslavínova a dále přes Důlce na Předmostí. Do Vaňova pojede Přístavní ulicí. Ve směru do Strážek linka pojede ze zastávky Čajkovského a dále přímo Přístavní ulicí a přes Předmostí, Důlcemi a Hoření do Malátovy ulice kde se napojí na původní trasu v Bělehradské ulici. Odjezdy z Vaňova a ze Strážek budou dle jízdního řádu.
17

od zastávky Hraničář (zastávka linky 11) pojede přes Rooseveltovu a Veleslavínovu do Důlců a na Předmostí. Dále přes nový most do zastávky Děčínská a po své trase. Odjezdy z končených zastávek budou dle jízdního řádu, vlivem objízdné trasy pojedou spoje z centra zpožděné.


V době od 11 hod. do cca 14 hod. bude linka rozdělena na dvě části:
Předlická – Střekov nádraží a Pod Hradem – Církvice z důvodu uzavření silnice Železničářská a Litoměřická, odjezdy spojů z Církvic, Brné budou dle jízdního řádu, v zastávce Pod Hradem směr Brná a Církvice bude odjezdy taktéž dle jízdního řádu.


Odjezdy ze zastávky Střekov nádraží při rozdělení linky budou platit dle jízdního řádu ve směru do centra

19 od zastávky Stavební stroje pojede přímo Přístavní ulicí a ukončena bude za autobusovým nádražím v náhradní zastávce v ulici U Trati ve spojích končících v zastávce Revoluční. Spoje začínající na Mírovém náměstí a jedoucí do Trmické budou začínat v náhradí zastávce v ulici U Trati. Spoje které končí v zastávce Hlavní nádraží budou ukončeny v náhradní zastávce v ulici U Trati. Průběžné spoje z Trmické pojedou přímo do Přístavní ulice a nebudou obsluhovat náhradní zastávku v ulici U Trati.
20, 21 linky budou začínat i končit v zastávce Hraničář
27

od zastávky Hraničář (zastávka linky 11) pojede přes Rooseveltovu a Veleslavínovu do Důlců a na Předmostí. Dále přes nový most do zastávky Děčínská a po své trase. Odjezdy z končených zastávek budou dle jízdního řádu, vlivem objízdné trasy pojedou spoje z centra zpožděné


V době od 11 hod. do cca 14 hod. bude linka rozdělena na dvě části:

Vozovna DP – Střekov nádraží a Pod Hradem – Brná z důvodu uzavření silnice Železničářská a Litoměřická, odjezdy spojů z Brné budou dle jízdního řádu, v zastávce Pod Hradem směr Brná budou odjezdy taktéž dle jízdního řádu.

Odjezdy ze zastávky Střekov nádraží při rozdělení linky budou platit dle jízdního řádu ve směru do centra

51 na Mírovou z Předmostí pojede přes Důlce, Hoření, Malátovu a napojí se na Sociální Péči, na Skalku ze zastávky Hilarova ulicí Veleslavínova a přes Důlce na Předmostí
52 na Severní Terasu od zastávky Poliklinika ulicí Rooseveltova a Veleslavínova do zastávky Stříbrnické Nivy a dále po trase, na Klíši od zastávky V Rokli přes Malátovu a Bělehradskou, Rooseveltovu do zastávky Poliklinika
54 na Dobětice od zastávky Poliklinika ulicí Rooseveltova a Veleslavínova do zastávky Stříbrnické Nivy a dále po trase, do Všebořic od zastávky V Rokli přes Malátovu a Bělehradskou, Rooseveltovu do zastávky Poliklinika
55 ve směru do Krásného Března od zastávky Hilarova přes Veleslavínovu a Důlce na Předmostí, ve směru na Severní Terasu přes Důlce, Hoření, Malátovu, Hornickou a dále po trase
56 ve směru do Krásného Března od zastávky Poliklinika přes Rooseveltovu, Veleslavínovu a Důlce na Předmostí, do Všebořic z Předmostí přes Důlce, Hoření, Malátovu, Bělehradskou, Rooseveltovu do zastávky Poliklinika a dále po trase
57 do Starých Předlic pojede ze zastávky Přístav Přístavní ulicí a dále přes Žižkovu ulici, kolem Globusu do Nových Předlic a dále po trase, do Mojžíře z Nových Předlic stejnou trasou
60 ve směru na Střekov od zastávky Poliklinika přes Rooseveltovu, Veleslavínovu a Důlce na Předmostí, přes nový most do zastávky ZPA a dále po trase, na Mírovou ze zastávky ZPA přes nový most na Předmostí přes Důlce, Hoření, Malátovu, Bělehradskou, Rooseveltovu do zastávky Poliklinika a dále po trase
62 směrem na Globus ze zastávky ZPA přes nový most, Přístavní ulicí a dále přes Žižkovu ulici ke Globusu, na Střekov od Globusu stejnou trasou do zastávky ZPA a dále po trase

 

Informační leták ke stažení zde.