Logo DPmÚL

Omezení dopravy

26. 10. 2012
Dne 26. 10. 2012 v době od 15:08 do 16:30 došlo k omezení dopravy na lince číslo 51 z důvodu závady na trolejovém vedení.

Přes nasazení náhradní autobusové dopravy, nemohly být spoje nahrazeny v úplném rozsahu.

Za nepříjemnosti s tím spojené se cestujícím omlouváme.