Logo DPmÚL

Objížďka v Chabařovicích 23. 6. - 30. 10. 2012

19. 06. 2012
Z důvodu rekonstrukce mostku u zastávky Chabařovice koupaliště dojde k uzavření komunikace.

Bude zrušena zastávka Chabařovice koupaliště a jako náhradní  bude sloužit zastávka Teplická nebo Chabařovice kostel.

Zastávka Chabařovické strojírny bude v tomto období obsluhována pouze vybranými spoji, které zajistí návoz a odvoz zaměstnanců strojíren.

Umístění náhradní zastávky bude za křižovatkou u zastávky Chlumec přejezd ve směru do Chlumce.

.

Chabařovické strojírny-jízdní řády:

Chabařovické strojírny směr Divadlo

Chabařovické strojírny směr Chlumec-Přestanov

Chabařovice kostel směr Chlumec- Přestanov

Objížďkové jízdní řády linka číslo 12 a 102:

Sdružený jízdní řád linky číslo 12

Sdružený jízdní řád linky číslo 102

Linka 12

Linka 102