Logo DPmÚL

Nový přístroj pro měření emisí

18. 01. 2016
Není žádnou novinkou, že v areálu Dopravního podniku si lze nechat změřit emise. Tento stav platí i po zavedení přísnějších podmínek pro měření emisí platných od 1.1.2016

Měření emisí ve vozovně autobusů v ulici Jateční, jak by se na první pohled zdálo, není jen pro autobusy, nákladní vozidla a vozidla spalující CNG (zemní plyn), ale také pro vozidla všech kategorií, tedy širokou veřejnost. Od Nového roku se na stanici měření emisí můžeme setkat s novým přístrojem pro měření emisí výfukových plynů, který vyhovuje požadavkům platné legislativy zavedené od 1.1.2016 Ministerstvem dopravy. Nové zařízení je plně automatické. Ihned přenáší data do počítače a generuje protokol o výsledku měření emisí, včetně konečného tisku protokolu pro zákazníka. Měření je tak rychlejší, efektivnější a sofistikovanost přístroje vede k rychlejšímu odbavení. Zároveň je pro naše zákazníky zachována příznivá cena.

Více informací o stanici měření emisí naleznete na našich webových stránkách Měření emisí