Logo DPmÚL

Nové jízdní řády, proč se vlastně každý rok mění?

07. 01. 2016
Na dotazy cestujících uvádíme základní informace, proč je nutné jízdní řády měnit.

Každý rok se nám množí dotazy, proč měníme jízdní  řády a velmi často se cestující veřejnost ptá, jaké nás k tomu vedou důvody. Vypracovali jsme malé shrnutí, které zdůvodňuje opodstatněnou změnu jízdních řádů.


Změny jízdních řádů, tzn. odjezdy jednotlivých spojů nebo úpravy linkového vedení, jsou realizovány na základě několika faktorů:

Jedním z nejdůležitějších je vlastní objednávka ze strany Statutárního města Ústí nad Labem a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Dále jsou zohledněny požadavky městských obvodů a samozřejmě cestující veřejnosti, které v průběhu roku získáme a jsme schopni je realizovat s ohledem na jejich oprávněnost a opodstatněnost.

Změny také vychází z dopravních průzkumů (v roce 2009 a 2013), kdy se zjišťuje vytíženost jednotlivých linek a spojů a také přepravní směry, které cestující veřejnost preferuje.

A téměř posledním důvodem je zohlednění neustále se zvyšujícího provozu individuální dopravy, které přináší dopravní kongesce (dopravní zácpy), na základě nichž dochází ke zpožďování spojů.

Na všechny výše uvedené podněty se pak snažíme reagovat. V rámci množství spojů, které jsou v městské hromadné dopravě provozovány, se však nepodaří vyhovět a splnit všechny požadavky.

Ke změnám jízdních řádů od 1. 1. 2016 lze uvést následující konkrétní informace.

Pro linku č. 5 zajištění větší návaznosti na linku č. 56 v Krásném Březně.

Pro linku č. 16 zajištění přestupní vazby v zastávce Kpt. Jaroše směr centrum.

Pro linku č. 19 to bylo prodloužení spoje do Ryjic z důvodu odvozu dětí do základní školy v Neštěmicích.

Na všech trolejbusových linkách došlo k navýšení jízdní doby z důvodu opakovaných zpoždění, které vznikly v důsledku dopravních změn a zvýšené hustoty individuální dopravy.

V rámci toho bylo nutné rovněž dodržet platnou legislativu na dodržování bezpečnostních přestávek, a zároveň zachovat dosud platné návaznosti – přestupy mezi linkami.

Dlouhodobě se snažíme také udržet tzv. taktovou dopravu, kdy jsou pravidelné intervaly odjezdy spojů vždy (každou hodinu ve stejné minutě) pro lepší orientaci a zapamatování.

Veškeré podněty neustále vyhodnocujeme a pracujeme s nimi i pro případné další změny.