Logo DPmÚL

Nové jízdenky jsou na světě

17. 02. 2014
Nové papírové jízdenky dorazily ze Státní tiskárny cenin do Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

Základním cílem pro pořízení byla snaha o komfortnější ochranu cestujících se snahou nepřenést na ně případné zvýšené výrobní náklady. Nové jízdenky jsou tedy charakterizovány větším souborem ochranných prvků, výrobní cena přitom zůstává stejná.

Nové jízdenky mají vytvořeny dvě barevné základní matrice (jízdenka přestupní a jízdenka přestupní zlevněná), které mají trvanlivost cca pět let a jsou vyrobené a umístěné ve Státní tiskárně cenin. Na ně se podle potřeby Dopravního podniku dotiskne nominál jízdenky a aktuální data. To v praxi značí větší flexibilitu a pružnost při jakýchkoliv změnách papírových jízdenek, stejně tak je možno lépe plánovat logistické toky, protože samotný dotisk nominálu jízdenky a vlastní přeprava z tiskárny až do distribučního místa trvá zhruba týden.

Stejnou cestou jsou zastřešeny i tzv. kupony a dále jízdenky do výdejních automatů. Nové jízdenky se již brzy objeví na prodejních místech Dopravního podniku města Ústí nad Labem, ale pokud někdo má v zásobě stávající jízdenky, nemusí se ničeho bát, zůstávají až do konce září 2014 v platnosti.