Logo DPmÚL

Noční kontrola jízdenek v MHD

26. 05. 2017
V pátek 19. 5. 2017 proběhla velká kontrolní akce přepravních kontrolorů zaměřená na kontrolu jízdních dokladů a přepravní kázně cestujících, která pokračovala až do sobotního rána.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pořádá tyto velké kontrolní akce několikrát do roka. Přepravní kontrola je zaměřena nejen na kontrolu jízdních dokladů, ale i na dodržování přepravní a tarifní kázně. Například na cestování se zavazadlem a psem bez schrány nebo na konzumaci potravin a nápojů ve vozidlech.   

„Noční kontrolní akce byla zahájena dle předem stanoveného rozvrhu po 22. hodině a skončila v brzkých ranních hodinách. Kontrola probíhala nejprve na Předmostí, kde každé vozidlo MHD bylo zastaveno strážníky městské policie a po své trase pokračovalo dále po ukončení přepravní kontroly. Veškeré kontroly proběhly za účasti Městské policie Ústí nad Labem. Cestující, který neměl platný jízdní doklad a odmítl zaplatit přirážku v hotovosti, byl ihned vyloučen z přepravy a přepravní kontroloři s ním sepsali zápis vně vozidla, aby nedocházelo ke zpoždění jednotlivých spojů. Následně se přepravní kontroloři rozdělili na jednotlivé noční spoje a každá skupina kontrolovala cestující přímo na jednotlivých nočních linkách v celé trase, opět za asistence Městské policie Ústí nad Labem,“ popisuje způsob kontroly Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 

Tyto kontrolní akce nejsou jediné, které Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ve spolupráci s městskou policií pořádá. Jejich cílem je především zvýšení bezpečnosti cestujících v MHD. Dvojice strážníků je přítomna přímo v dopravním prostředku, kde přispívá k ochraně a bezpečnosti pracovníků přepravní kontroly i ostatních cestujících a zároveň působí preventivně. V Ústí nad Labem se tyto bezpečnostní akce pořádají několikrát měsíčně a cestující si je pochvalují především proto, že se pak cítí při cestování v MHD bezpečněji. 

„V rámci prevence v boji proti cestujícím bez platného jízdního dokladu provádíme tyto akce poměrně často, kontroly neprobíhají jenom ve dne, ale máme i několik velkých nočních akcí. Spolupráce s Městkou policií Ústí nad Labem a Policií ČR je pro nás klíčová a velmi si vážíme, že nám strážníci i policisté, vždy vyjdou vstříc. Vzhledem k narůstající agresivitě cestujících je přítomnost strážníků a policistů při těchto akcích nutností. Zajišťují nejen bezpečnost pracovníků přepravní kontroly a ostatních cestujících, ale i ochranu majetku dopravního podniku,“ doplňuje pan Milan Hrudka, vedoucí přepravní kontroly. 

Celkem bylo zkontrolováno 58 spojů a 69 cestujícím bez platného jízdního dokladu byla udělena přirážka k jízdnému. Jedna z přepravních kontrol odhalila také cestující, kteří nehovořili česky, neměli platný jízdní doklad a neprokázali se žádným dokladem totožnosti. K ověření osobních údajů musela být přivolána Policie ČR, která na základě poskytnutých údajů cestující ztotožnila. Po poučení o výši přirážky a podmínkách úhrady, se nakonec cestující cizinci rozhodli zaplatit přirážku k jízdnému ihned a celá věc tak byla vyřízena na místě.