Logo DPmÚL

Nákup studentské časové jízdenky

30. 08. 2017
Vážení budoucí a současní studenti středních škol,
pokud si chcete v pohodlí zakoupit studentskou časovou jízdenku nepřenosnou, tzv. “legitku“, nemusíte čekat do září na vydání potvrzení o studiu a již nyní máte možnost přijít na naše prodejní místa a v klidu si vše pořídit.

V rozmezí 15 – 18 let věku nevyžaduje Dopravní podnik města Ústí nad Labem potvrzení o studiu, stačí občanský průkaz a platná průkazka na MHD.
Malé shrnutí:
 - nově nastupující studenti středních škol v rozpětí věku 15 – 18 let doloží jen platnou průkazku, platí pro ně studentské jízdné
- nově nastupující žáci a studenti mladší 15 let jezdí za dětské jízdné a studentský kupón si pořídí, až když v průběhu jeho platnosti dosáhnou 15 ti let věku
-  kdo má platnou průkazku, může ji použít, kdo nemá, vystaví se mu na počkání, je potřeba mít sebou aktuální fotografii formátu občanský průkaz, vyplní se žádost s podpisem zákonného zástupce, (formulář lze stáhnout z webu Dopravního podniku)
- komu bude ve školním roce 2017/2018 18 let, doloží potvrzení o studiu na daný školní rok (semestr); tato povinnost platí i za situace, kdy věku 18 let dosáhne až v době platnosti zakupovaného časového kupónu.
 „Cena jízdenky pro žáky a studenty platí od 15 do 26 let, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin. Žáci a studenti uplatňující nárok na jízdenku jsou od dosažení věku 18 let povinni předložit potvrzení o studiu na příslušný školní rok, od 15 ti do 18 let věku nemusí potvrzení předkládat. Studenti vyšších odborných a vysokých škol jsou povinni předkládat potvrzení o studiu vždy na zimní semestr a letní semestr příslušného akademického roku.“

Pro získání upřesňujících údajů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné telefonní lince Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 800 100 613, v provozu je v pracovních dnech od 06:00 - 18:00 hodin.