Logo DPmÚL

Nákup časových nepřenosných kupónů v automatech na jízdenky

07. 02. 2018
Ústí nad Labem –Zákazníci Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. si mohou nově zakoupit ve třech moderních automatech na jízdenky časové nepřenosné kupóny.

V nabídce jsou kupóny do zón 101 – Ústí nad Labem, 121 Chlumec, 122 Přestanov a 171 Dolní Zálezly. 

Pokud zákazníci chtějí využít tuto nabídku, musí se před samotným nákupem časových nepřenosných jízdenek v automatech dostavit nejdříve na Zákaznické centrum, ul. Revoluční 26. Zde jim bude za částku 20 Kč vystaven čip. Čip bude důležitý pro nákup časových nepřenosných kupónů v automatech, bez něj nebude možné si je zakoupit. Čip bude spárovaný s číslem průkazky a platný po celou dobu její platnosti.

Studentům UJEP bude v případě zájmu na Zákaznickém centru spárována s průkazkou DPmÚL studentská karta UJEP. Nebudou si tedy muset zakoupit čip. Ostatní studenti si musejí pro možnost nákupu kupónů v automatech čip v částce 20 Kč zakoupit a vždy na příslušné studijní období přinést na Zákaznické centrum potvrzení o studiu k prodloužení nároku na zlevněné studentské jízdné.

Tři nové moderní automaty jsou umístěny v zastávkách Mírové náměstí (u Barborky),  Masarykova nemocnice a Hraničář (v ul. Masarykova, bývalý předprodej jízdenek). Platba za kupóny je možná pouze kartou, a to kontaktní či bezkontaktní.

Nespornou výhodou nákupu časových nepřenosných kupónů ve třech moderních automatech na výdej jízdenek je jejich přístupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V ostatních modernizovaných automatech, které jsou umístěny u zastávky Divadlo, Poliklinika, Mírové náměstí (OC Sever), OD Květ, Dukelských hrdinů a Revoluční, jsou k dispozici jízdenky pro jednotlivou jízdu a časové nepřenosné kupóny v omezené nabídce do hodnoty 499 Kč. Časově nepřenosné kupóny je možné zakoupit také pouze za použití čipu. Platby v těchto automatech je možné provést hotově nebo bezkontaktní kartou, nelze platit kontaktní bankovní kartou.

V tuto chvíli probíhá zkušební provoz 9 modernizovaných automatů na jízdenky. Prosíme o shovívavost.

V případě poruchy se prosím obracejte na bezplatnou infolinku 800 100 613 nebo na e-mail info@dpmul.cz.