Logo DPmÚL

Letní soutěž ÚSTECKÉ SELFIE 2016

28. 06. 2016
1. července startuje letní soutěž dopravního podniku, udělejte si selfie a vyhrajte Dron s HD kamerou!

Pravidla soutěže 4. letní soutěžní putování o ceny - ÚSTECKÉ SELFIE 2016:

1) Hlavním pořadatelem a organizátorem této soutěže je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, partnery soutěže jsou Rcmodels.cz, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, Kostel sv. Floriána, zámek Krásné Březno, Státní zámek Velké Březno, Muzeum modelové železnice na zámku Trmice, Ústecké podzemí, Muzeum města Ústí nad Labem, Městské služby Ústí nad Labem a Zdravé město Ústí nad Labem.

2) Termín konání soutěže je 1. 7. 2016 – 30. 9. 2016.

3) Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby bez věkového omezení, které publikují svoje selfie fotografie vybraných míst na Ústecku. Selfie fotografie se následně musí publikovat na Facebookové stránce www.facebook.com/dpmul.leto2016 - Facebooková stránka zřízená pouze pro tuto příležitost. Fotka musí být vždy jasně identifikovatelná, že pochází z daného místa. Každý soutěžící smí publikovat vždy pouze jednu selfie fotku z dané soutěžní lokality.

4) Publikace selfie: Selfie fotku je potřeba zveřejnit na stránce www.facebook.com/dpmul.leto2016. Zveřejníte ji jako běžný příspěvek, kde napíšete svoje celé jméno, (případně jméno Vašeho dítěte) a lokalitu ze které je selfie foto pořízeno a přidáte selfie fotku.

5) Co je selfie a jak ji správně pořídit, aby byla zařazena do soutěže? Jedná se o typy fotografií, kdy vyfotíte samy sebe, a to nejčastěji prostřednictvím mobilního telefonu, případně digitálního fotoaparátu. Případně Vám může někdo s focením pomoci nebo se můžete vyfotit pomocí selfie tyče. Důležité je, aby selfie byla pořízena na jednom z míst, které jsou zařazeny do soutěže a aby na ni byl Váš obličej. Musíte být na fotce dobře identifikovatelní. Je zakázáno používat masky na obličeji, fotit si jen části těla bez obličeje a provádět „fotomontáž“ – skládat části míst, těl atd.

6) Seznam lokalit na Ústecku, které jsou zařazeny do soutěže a na kterých lze pořídit selfie fotku:

1. Památník obětem tramvajového neštěstí – Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi vyfocen i tento památník

2. Sloup trakčního vedení trolejbusové trati – Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi i číslo sloupu trakčního vedení. Jedná se o sloup číslo 11004

3. Inteligentní Zastávka MHD Divadlo – Vaše selfie a na fotce se musí objevit Označník zastávky Divadlo s LCD panelem – LCD panel musí být na fotce funkční. V prostoru zastávky jsou celkem 3 označníky, můžete si vybrat, který zvolíte

4. Konečná zastávka Karla IV. – Vaše selfie a na fotce se musí objevit prostor zastávky, tak aby bylo jasně rozpoznatelné, že se nacházíte na této zastávce nebo v její blízkosti

5. Lanová dráha na Větruši – Vaše selfie v kabině lanovky

6. Hrad Střekov – Vaše selfie a na fotce se musí objevit brána hradu Střekov

7. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem – Vaše selfie a na fotce musí být zachycen tulení bazén

8. Předprodej Hraničář – Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi zachyceno předprodejní místo Hraničář

9. Muzeum modelové železnice na zámku Trmice – Vaše selfie a na fotce s Vámi musí být zachycena vystavovaná expozice

10. Areál výletního zámečku Větruše – Vaše selfie fotka z přírodního bludiště

11. Areál výletního zámečku Větruše – Vaše selfie fotka z věže

12. GPS Souřadnice N 50 stupňů 41.85150 minut, E 14 stupňů 5.94900 minut – Vaše selfie fotka s dominantním objektem na těchto souřadnicích

13. Selfie v trolejbuse Karla IV. Nalezni trolejbus, ve kterém jsou fotografie Karla IV. – Vaše selfie a na fotce se musí objevit i fotka Karla IV nebo jeho stavby z daného trolejbusu

14. Selfie v MHD cyklobus – Vaše selfie u přívěsného vozíku cyklobusu, na fotce se musí objevit cyklista, který je vyobrazen na přívěsném vozíku cyklobusu

15. Evropský týden mobility – Vaše selfie z této akce

16. Zámek Krásné Březno – Vaše selfie a podmínkou je pořízení snímku v atriu nebo v místnosti se sloupem během návštěvy výstavy v uvedených prostorách (v objektu je zákaz používat selfie tyče)

17. Kostel sv. Floriána – Vaše selfie a podmínkou je pořízení snímku v prostoru výstavy o historii a obnově kostela, která je součástí prohlídkového okruhu (v objektu je zákaz používat selfie tyče)

18. Zámek Velké Březno – Vaše selfie pořízené ve Velkém sálu před zrcadlem (v objektu je zákaz používat selfie tyče)

19. Erbenova vyhlídka – Vaše selfie z Erbenovy vyhlídky

20. Ústecké podzemí (Muzeum civilní obrany) - Vaše selfie a podmínkou je pořízení snímku v Muzeu civilní obrany u plynových masek – pro děti, pro dospělé selfie pořízené ve vinném sklípku

21. Jezero Milada – Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi zachyceno Jezero Milada

22. Muzeum města Ústí nad Labem - Vaše selfie a podmínkou je pořízení snímku v prostoru výstavy Plavba na páře

23. Naučná stezka Tiské stěny – Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi zachycena fotka želvy a hřibu z Tiských stěn

24. Ústecké mosty – Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi zachycena fotka Mariánského nebo Benešova mostu

25. Informační středisko města Ústí nad Labem – Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi zachyceno Informační středisko města Ústí nad Labem

26. Prostor Zanádraží – Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi zachycen prostor Zanádraží

27. Střekovská vyhlídka - Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi zachycena Střekovská rozhledna

28. Pamětní kámen na Panské – Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi pamětní kámen

29. Noční rozjezd linek MHD u Divadla – Vaše selfie společně s vozidly MHD pořízené při nočním rozjezdu linek ve 23:05

30. Vaňovský vodopád – Vaše selfie a na fotce musí být s Vámi zachycen Vaňovský vodopád

Fotografie z jiných lokalit nebudou do soutěže přijaty. Každý soutěžící smí publikovat vždy pouze jednu selfie fotku z dané lokality, tedy maximálně 30 selfie fotek. Čím více míst navštívíte, tím je větší šance, že vyhrajete. Nemusíte však navštívit všechna místa, výběr je zcela na Vás.

7) Ze soutěže nejsou vyloučeny zaměstnanci organizátora a partnerů dle bodu 1. Soutěže se mohou účastnit i děti. V případě, že jim pravidla nedovolují zřídit si Facebook (kvůli věku) publikují selfie fotografie jejich rodiče.

8) Vyhodnocení soutěže: Malé vyhodnocení soutěže bude vždy jedenkrát za 14 dní a o výherci rozhodne losování. Do malého vyhodnocení jsou zahrnuty všechny publikované selfie fotky, které byly zveřejněny od začátku soutěže a splňují podmínky pro zařazení do soutěže. Termíny losování jsou 17. 7. 2016, 31. 7. 2016, 14. 8. 2016, 28. 8. 2016, 11. 9. 2016 a 25. 9. 2016.  Losování probíhá náhodně a výherce vyhraje jednu z cen poskytovanou partnery soutěže.

Konečné Velké vyhodnocení soutěže proběhne 3. 10. 2016 a do osudí budou zahrnuty soutěžící s největším počtem selfie fotek. O výherci bude rozhodnuto losováním.

Složení osudí Velkého vyhodnocení soutěže: Do osudí budou zahrnuti všichni soutěžící, kteří pořídili všech 30 selfie fotek z uvedených lokalit a dalších 20 soutěžících, kteří publikovali nejvíce selfie, ale nenavštívili všechny lokality.

Čím více Selfie zašlete, tím je větší šance, že budete vylosováni v Malém vyhodnocení a zvyšuje se Vaše šance, že budete zařazeni do Velkého vyhodnocení soutěže.

9) Ceny pro výherce poskytli partneři soutěže. Hlavní cenou Velkého vyhodnocení je dron s HD kamerou od Rcmodels.cz. Výherci malého vyhodnocení získají mnoho zajímavých dárků od partnerů, například se mohou těšit na volné vstupenky do některých soutěžních lokalit. Poukázky od města Ústí nad Labem, permanentky na vstupy do sportovních zařízení, plyšové zvířátka ze ZOO Ústí nad Labem, bloky, tužky, omalovánky, puzzle a další předměty partnerů.

10) O výhrách budou výherci vyrozuměni statusem na Facebookové stránce www.facebook.com/dpmul.leto2016, kde budou výherci vypsáni a komentářem pod výherním příspěvkem. Předání informace o výherci proběhne - Malé vyhodnocení ihned po losování a předání cen proběhne po domluvě. Předání informace o výherci proběhne - Velké vyhodnocení nejpozději do 10. 10. 2016. Výhry budou výhercům předány osobně nejpozději do 20. 10. 2016.

11) Účastí v soutěži každý účastník:

a) dává pořadateli a partnerům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. A zákonem č.480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži. Též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích a na webové stránce pořadatele;

b) Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává pořadateli v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat.

12) Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na www.dpmul.cz/soutez a dále na www.facebook.com/dpmul.leto2016. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pravidla změnit, případně přizpůsobit, například pokud bude nějaké soutěžní místo nedostupné atd.

13) Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook neručí v žádných ohledech za způsob soutěže a účastníci soutěže se zříkají jakýchkoli nároků spojené s touto soutěží vůči společnosti Facebook.

14) Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník soutěže dobrovolně.

15) Zapojením do soutěže účastník souhlasí s pravidly soutěže.

Soubor PDF s pravidly