Logo DPmÚL

Lanová dráha na Větruši - nácvik evakuace cestujících

11. 10. 2016
10. 10. 2016 se konala pravidelná měsíční odstávka lanové dráhy, při které proběhl nácvik evakuace cestujících. Zapojila se nejen obsluha lanové dráhy, ale i horská služba.

Pravidelná měsíční odstávka lanové dráhy na Větruši není nic mimořádného, probíhá každý měsíc, obvykle první pondělí v měsíci. V říjnu byla však naplánována až na druhé pondělí, a to z důvodu zapojení se záchranných integrovaných složek do vyprošťování cestujících na lanové dráze. V rámci pravidelné odstávky technického zařízení si obsluha lanovky společně s horskou službou nasimulovali situaci, kdy se kabina lanovky zastavila uprostřed dráhy, a cestující zůstali uvnitř kabiny. Mimo záchrannou akci prošla technologie lanové dráhy pravidelnou roční a tříletou revizí elektro a strojních částí. 

Nácvik jednotlivých záchranných akcí začal probíhat okolo 11:00 hod. a skončil až v pozdních odpoledních hodinách. Během vyprošťování cestujících byl na lano připojen záchranný vůz s kapacitou pro 15 osob plus jeden záchranář. Postupně byl záchranný vůz spouštěn z horní stanice lanovky po nosném laně až ke kabině. Jakmile se vyprošťovací vůz přiblížil ke kabině lanovky, záchranáři se přesunuli na střechu kabiny a vstupním otvorem ve střeše se dostali do kabiny pro cestující. Vstupní otvor může sloužit i pro leteckou záchrannou službu, která již v minulosti takovouto záchranu cvičila. Celá akce byla koordinována přes vysílačky, kdy vedoucí záchranné akce popisoval doslova každý svůj krok a předával tak informace nejen svým kolegům v záchranném voze, ale zároveň o tom informoval i strojníka lanovky, který obsluhoval vrátek v horní stanici. Záchranná akce se několikrát opakovala a postupně se v ní vystřídali všichni zaměstnanci lanovky na různých postech. V rámci evakuace si záchranáři z horské služby vyzkoušeli i nácvik slaňování z horní stanice do prostoru pod lanovkou a prověřili tak i možnou evakuaci osob pomocí tohoto postupu. 

„Jednalo se o poměrně náročnou záchrannou akci, jelikož po celou dobu nácviku vydatně pršelo a simulace se tak ještě více přiblížila reálným podmínkám,“ uvedl Karel Mařík, zástupce vedoucího náčelníka lanové dráhy.