Logo DPmÚL

Kamery v MHD pomohou zajistit bezpečnost cestujících

31. 03. 2017
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. spouští od 1. 4. 2017 ve vozidlech MHD kamerový systém se záznamem.
„Pro všechny cestující se jedná o zásadní krok k zajištění jejich bezpečnosti při přepravě městskou hromadnou dopravou. Věříme, že vzhledem k možnosti pořizovat záznam z kamer ve vozidlech MHD, přispějeme k zlepšení komfortu cestující veřejnosti a k eliminaci jevů, které ruší klidnou a bezpečnou přepravu cestujících. Kamerový systém bude rovněž účinnou zbraní Policie ČR při odhalování trestných činů na území města Ústí nad Labem (např. v pátrání po pohřešovaných osobách). Moderní kamerové systémy jsou v dopravních prostředcích používány po celém světě a zavádějí se v posledních letech i v jiných dopravních podnicích v České republice. Důvodem je ochrana nejen samotných cestujících, a jejich věcí, ale i majetku dopravců. Účinnost kamerového systému bude ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Ústí nad Labem pravidelně vyhodnocována,“ popisuje Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Dopravní podnik po doložení všech potřebných dokumentů, včetně popisu zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, čtení, kopírování osobních údajů a k prostředkům jejich zpracování, získal potřebné povolení k provozování kamerového systému se záznamem od Úřadu pro ochranu osobních údajů.

„Díky tomuto zařízení můžeme být Policii ČR více užiteční než v minulosti. Například při vyšetřování jakéhokoli přestupku nebo trestného činu si Policie ČR může vyžádat záznam z našich kamer v MHD, který přispěje k zajištění podpůrných důkazů, což nebylo v minulosti možné,“ doplňuje Ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele pro dopravu.

Přístup k uloženým obrazovým záznamům má pouze pověřená osoba Policie ČR. Cestující jsou o monitoringu interiérů vybraných trolejbusů a autobusů informováni nálepkami, umístěnými vně vozidel u všech nástupních dveří i ve vnitřních prostorech určených pro cestující. Správcem osobních údajů je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Veškeré informace o kamerovém systému, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a o tom, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou uvedeny na www.dpmul.cz. Pokud se cestující bude domnívat, že při přepravě vozidlem městské hromadné dopravy vybaveným kamerovým systémem došlo ke skutečnosti, která může svědčit o podezření ze spáchání trestného činu či přestupku, je povinen na adresu dopravce mhd@dpmul.cz zaslat nejpozději následující den po dni, ve kterém došlo ke vzniku události, písemné oznámení, aby se podařilo uchovat potřebný obrazový záznam.