Logo DPmÚL

Jak zaplatit „pokutu“ ?

21. 02. 2012
Situace, kdy se cestující přepravuje bez platného jízdního dokladu, je nepříjemná pro všechny zúčastněné strany.

Ať už ale vznikla ze strany cestujícího nedopatřením nebo úmyslně, jedná se vždy o porušení smluvního ujednání, které lze vyřešit několika možnými způsoby.

Nejvýhodnějším řešením je přirážku vyřešit přímo na místě s přepravním kontrolorem, úhradou 500 Kč. Cestující zůstává v anonymitě, nejsou mu účtovány žádné administrativní poplatky a nevystavuje se riziku platby částek za vymáhání pohledávky. Dále je zde odpuštěna platba jízdného, které je již v ceně 500 Kč započítáno. Navíc je cestující oprávněn dokončit jízdu vozem, kde k situaci došlo, a to až do konečné stanice.

Později lze přirážku uhradit na oddělení Přepravní kontroly v doplatkové pokladně. Zde je nutné uhradit přirážku + jízdné dle tarifu:

 • do 5 kalendářních dnů od doby uložení přirážky-sleva z 1000 Kč na 600 Kč + jízdné,
 • od 6 do 15 kalendářních dnů od doby uložení přirážky-sleva z 1000 Kč na 700 Kč + jízdné,
 • nad 15 kalendářních dnů 1000 Kč+ jízdné.

Provozní doba přepravní kontroly zde.

Cestující má možnost uhradit pohledávku bankovním převodem na účet 10006-3702411/0100, variabilní symbol-číslo uvedené v pravém horním rohu kopie zápisu o kontrole.

Je-li cestujícímu uložena přirážka, protože nemohl při kontrole předložit doma zapomenutou zakoupenou průkazku s platným časovým kupónem, má možnost zaplatit přirážku ve snížené sazbě, a to pokud se na doplatkové pokladně prokáže platnou průkazkou MHD s platným časovým kupónem na dobu, kdy k uložení přirážky došlo. V tomto případě je cestující osvobozen od platby jízdného dle tarifu:

 • do 15 kalendářních dnů od doby uložení přirážky – sleva z 1000 Kč na 50 Kč,
 • nad 15 kalendářních dnů 1000 Kč,
 • dodatečné předložení časové předplatní jízdenky nepřenosné nebo dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě cestujícího ve věku od 6 do 15 let po 15 kalendářních dnech od data uložení přirážky do doby podání žaloby – sleva na 100 Kč.

Cestující, kteří mají pohledávek několik, mají možnost provést na oddělení Přepravní kontroly v doplatkové pokladně DOHODU o splátkách. V tomto případě se započítává celá přirážka 1000 Kč, jízdné dle tarifu, administrativní poplatky a úroky z prodlení.

 • Pohledávky u naší společnosti do 3000 Kč – minimální splátka 200 Kč/měsíc,
 • pohledávky u naší společnosti nad 3000 Kč – minimální splátka 500 Kč/měsíc.

Upozornění pro cestující, kteří podají odvolání nebo žádost o výpis dluhu:

 • odvoláním není pozastaven termín pro zvýhodněnou platbu,
 • termín pro vyřízení požadavku je až 30 kalendářních dnů,
 • informace o pohledávce jsou podávány výhradně osobám, jejichž osobní údaje jsou uvedené na zápisu o kontrole, výjimku tvoří zákonní zástupci, kteří jsou povinni tuto skutečnost doložit,
 • žádosti o výpis pohledávek a odvolání nebo stížnosti přijímá naše společnost pouze v písemné formě.