Logo DPmÚL

Jak se dostanu od Hlavního nádraží ČD k Masarykově nemocnici?

19. 04. 2012
Tak to je jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávají zaměstnanci Zákaznického a informačního centra DPmÚL.

Proto přinášíme na tuto otázku odpověď.

K Masarykově nemocnici je možné se dostat trolejbusovou linkou číslo 60 ze zastávky Mírové náměstí, a to ve směru Mírová. Cesta od hl. nádraží k zastávce Mírové náměstí trvá max. 3 minuty i s čekáním na zelenou při přecházení vozovky před hl.nádražím.

Z uvedeného je zřejmé, že chce-li cestující dojít k zastávce Mírové náměstí ve směru k Masarykově nemocnici, musí přejít vozovku před nádražím, poté projít pěší zónou až na roh k lékárně, zde přejít další vozovku a ocitne se přímo v požadované zastávce.

Jízda trolejbusem k zastávce Masarykova nemocnice trvá 14 minut.

Pro cestování k nemocnici potřebuje zákazník základní jízdenku pro zónu 101 s časovou platností až 45 min (plnocenná 18 Kč/zlevněná 10 Kč). Tuto jízdenku si může zakoupit v trafikách nebo v automatu na výdej jízdenek, který je umístěn právě v zastávce linky číslo 60. 

Jízdné je možné zaplatit i prostřednictvím SMS jízdenky nebo zakoupením jízdenky u řidiče, který má ale k dispozici pouze jízdenky s platností do 75 min (plnocenné 23 Kč/zlevněné 12 Kč). 

Papírové jízdenky (z automatu, trafiky, od řidiče) je cestující povinen bezodkladně po nástupu označit v označovacím zařízení.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vám přeje příjemnou cestu.