Logo DPmÚL

IPRM Mobilita - Dobudování obratiště a točny

09. 09. 2015
K projektu dobudovat v rámci Integrovaného plánu rozvoje města obratiště v ulici Panská a konečnou trolejbusové trati na zastávce Mírová bylo přistoupeno již v roce 2007, kdy bylo rozhodnuto použít pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. poměrnou část financí získaných právě z IPRM.

Projekt byl uznán jako realizovatelný, byl vysoutěžen dodavatel - firma STRABAG Rail, a.s. a v současné době je celá akce těsně před dokončením. Samotná výstavba obratiště a točny byla realizována ve dvou samostatných částech, první z částí bylo vybudování nového obratiště „Panská“ v centru města v oblasti ulic Revoluční, Panská, Špitálské náměstí. Druhou částí této aktivity je kompletní rekonstrukce konečné a točny Mírová v okrajové části Severní Terasy. Nové obratiště v centru města svou polohou umožní vytvořit samostatně fungující systém, např. v případě výpadku elektrické energie, při závažné dopravní nehodě s vlivem na trakční vedení apod. Dalším přínosem vybudování obratiště „Panská“ a rekonstrukce konečné a točny Mírová, je umožnění změn v současné logistice trasování linek, umožnění realizace rozsáhlejších dopravních změn v konstrukci linek, jízdních řádů především v souvislosti s novými potřebami cestujících.

Novým uspořádáním trolejového vedení  a přidáním jedné stopy na točně Mírová došlo ke zkapacitnění odstavných pozic pro trolejbusy a lepšímu využití točny – nájezd a výjezd ze všech směrů. Vytvořením manipulační smyčky v centru města (920m jednostopého vedení) došlo k větší variabilnosti trolejbusové dopravy jak pro trvalý stav, tak pro řešení výjimečných událostí, např. havárie, povodně, výpadek centrální měnírny atd.

Tým Dopravního podniku