Logo DPmÚL

Informace o změnách v Tarifu DÚK od 1. července 2022

24. 06. 2022
Ústí nad Labem – V souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ČR (MF) č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 došlo s účinností od 1. dubna 2022 ke snížení poskytované slevy na jízdném pro děti a mládež od 6 do 18 let, studenty denní (prezenční) formy studia od 18 do 26 let a osoby od dosažení věku 65 let z 75 % na 50% z plného (obyčejného) jízdného.

Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje se s účinností od 1. července 2022 mění Tarif Dopravy Ústeckého kraje a dochází tak úpravám cen jízdného v souladu s cenovým výměrem.


Bližší informace zde